Fouriertransforms styrelse har utnämnt Per Nordberg till verkställande direktör. Per Nordberg tillträder den 1 januari 2010 och kommer närmast från Sandvik AB där han arbetat som v VD och CFO.

- Vi är mycket glada att kunna rekrytera Per Nordberg som har en bred och djup erfarenhet av svenskt och internationellt näringsliv. Erfarenheterna från verkstadsindustrin, finansbranschen och läkemedelsbranschen ger den bredd som är nödvändig vid utvärdering av investeringsprojekt. Per har också i sin yrkesroll haft möjlighet att aktivt leda och genomföra ett stort antal företagstransaktioner, en värdefull kunskap i venture capital-verksamhet, säger Lars-Olof Gustavsson, styrelseordförande i Fouriertransform.

Per Nordberg har en lång industriell erfarenhet och har innehaft ledande befattningar inom Sandvik, Atlas Copco, AstraZeneca och OMX.

- Jag är stolt över att få styrelsens uppdrag att leda Fouriertransform i denna viktiga tid för fordonsbranschen och för Sverige som helhet. Fordonsindustrin står inför omvälvande förändringar, vilket kräver nya idéer och satsningar på utveckling. Bolaget kan på kommersiella villkor vara med och bidra till en framgångsrik utveckling, säger Per Nordberg, tillträdande VD i Fouriertransform.

För ytterligare information:
Lars-Olof Gustavsson, Ordförande, Tel: +46 (0)8 14 54 20
Per Nordberg VD: Tel: +46 (0)702 34 00 95

FTAB pressmeddelande VD 20091027