Aktieägarna i Fouriertransform AB kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 20 augusti 2013 kl.10.00 –11.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 17. Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets webbplats www.fouriertransform.se, i Post- och Inrikes Tidningar och bifogas i detta pressmeddelande.

Information om kallelse har även skett genom annons i Dagens Industri den
23 juli 2013.

Bilaga: Kallelse till extra bolagsstämma i Fouriertransform AB

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel. +46 8 410 40 601

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investerings­ram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se

Kallelse extra bolagsstämma 20 augusti 2013