Aktieägarna i Fouriertransform AB kallas till årsstämma onsdagen den 19 april 2016 kl. 13.30, i bolagets lokaler på Sveavägen 17. 

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets webbplats www.fouriertransform.se och i Post- och Inrikes Tidningar.

Kallelse har även skett genom annons i Dagens Industri den 21 mars 2015.

Bilaga: Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2016

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel. +46 8 410 40 601 

Kallelse till årsstämma Fouriertransform AB 2016