Fouriertransform har av administrativa skäl beslutat att tidigarelägga publicering av bokslutskommuniké avseende 2010 till den 8 februari 2011, istället för den 10 februari 2011 som tidigare angivits.

För ytterligare information,
Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel +46 8 410 40 601

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se

Fouriertransform AB, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm +46 8 410 40 600