AVL List Gmbh, världens största oberoende företag för utveckling av drivlinesystem förvärvar 51 procent av aktierna i Vicura AB från Fouriertransform. Vicura, baserat i Trollhättan, är ett av väldens ledande ingenjörsbolag för utveckling av växellåde- och hybridsystem och kommer att stärka AVLs breda utbud av tjänster.

Vicura startades av det statligt ägda Fouriertransform 2011 och är en avknoppning från SAAB Automobile och General Motors, med omkring 50 anställda och med en stor mängd globala kunder. Vicura är specialiserat på utveckling av hybriddrivlinor för personbilar, tunga fordon och den marina industrin. Förutom huvudkontoret i Trollhättan har Vicura kontor i Göteborg och i Pune, Indien. Vicura fortsätter att fungera under varumärket Vicura och Fouriertransform förblir en stor aktieägare.

"Vi ser detta som ett steg mot att utvidga och stärka AVLs omfattande expertis och på samma gång öka vår leveranskapacitet på västkusten i Sverige. Som en tidigare del av General Motors har Vicura en lång och imponerande historia av att leverera växellådesystem till den globala bilindustrin. De tillför stor kompetens och know-how – främst inom området för transmissioner, men också inom hybridutveckling”, säger Erik Osnes, vd AVL Nordic.

AVL är världens största oberoende företag för utveckling, simulering och testning av drivlinor (hybrid, förbränningsmotorer, transmission, eldrift, batterier och programvara) för personbilar, lastbilar och stora motorer. Med sitt globala nätverk är AVL också en aktiv partner i flera internationella branschorganisationer.

”Det är mycket tillfredställande att kunna fortsätta utvecklingen av Vicura tillsammans med AVL, en världsledande aktör inom sitt område. Det finns en mycket god kulturell och kommersiell passning mellan bolagen och vi ser med fram emot vår gemensamma resa”, säger Per Nordberg, vd Fouriertransform.

"Vicura har en unik kompetens och kapacitet att kunna leverera kompletta växellåde- och hybridsystem i framkanten av teknikutvecklingen. Som en del av AVL får vi möjlighet till en större globala representation och större leveranskapacitet, ”säger Magnus Lundblad, vd Vicura.

Ytterligare information:

Per Nordberg, vd Fouriertransform, tel: +46 8 410 40 601

Carl Backman, Investment Director Fouriertransform, tel: +46 31 761 91 42

Erik Osnes, vd AVL MTC, tel: +46 76 525 26 11

Magnus Lundblad, vd Vicura, tel: +46 708 777762