Fouriertransform, Innovatum och personer från Saab Automobiles tidigare ledning har beslutat att starta ett gemensamägt ingenjörsbolag, LeanNova Engineering, som ska sälja och leverera kompletta utvecklingsuppdrag mot fordonsindustrin. Fouriertransform och Combitech AB har samtidigt tecknat en avsiktsförklaring som gör det möjligt att på sikt integrera sina initiativ i Trollhättan till ett gemensamägt ingenjörsbolag.

För att bibehålla och stärka fordonskunnandet i Sverige och i Trollhättan har Fouriertransform, Innovatum och ledande personer från Saab Automobile beslutat att starta ett gemensamägt ingenjörsbolag som ska sälja och leverera kompletta utvecklingsuppdrag till svenska och internationella fordonskunder. Efterfrågan på ingenjörstjänster med möjlighet att åta sig stora och komplexa uppdrag eller komplett fordonsutveckling bedöms som hög, och det nystartade bolaget bedöms baserat på erfarenhet och kompetens från Saab Automobile få en unik position på världsmarknaden.

Fouriertransform och Combitech AB har samtidigt ingått en avsiktsförklaring som möjliggör att bygga ett gemensamägt ingenjörsbolag med kapacitet att leverera kompletta ingenjörsuppdrag inom fordonsindustri, flygindustri och övrig industri. Combitech initierade i slutet av december 2011 en etablering av ett utvecklingscenter i Trollhättan. Combitech kommer genom utvecklingscentret att delta i de projekt som säljs in mot fordonsindustrin redan från start.

Det mellan Fouriertransform, Innovatum och Combitech gemensamma initiativet kommer att möjliggöra en sammanhållning av ingenjörerna från Saab Automobile. Med denna ambition behåller Trollhättan sin position som ett av Europas främsta fordonsutvecklingscenter.

Ledande personer från fordonsindustrin har rekryterats till styrelsen för det nybildade bolaget. Bland annat kommer Volvo Personvagnars tidigare utvecklingschef Magnus Jonsson och Hasse Johansson tidigare utvecklingschef på Scania att ingå i styrelsen.

– Jag ser med stor tillfredställelse på att vi gemensamt, baserat på Saab Automobiles teknikkunnande, kan säkerställa att utvecklingen av kvalificerad teknik och fordonskompetens kan fortsätta i Sverige och i regionen. Det nya bolaget ger en unik möjlighet att erbjuda konkurrenskraftigt utvecklingsarbete på den internationella fordonsmarknaden. En sammanhållen ingenjörsorganisation ökar dessutom attraktiviteten i materiella tillgångar i Saab Automobiles konkursbo då framtida köpare kan erbjudas tillgång till nödvändig ingenjörskompetens för att utveckla dessa vidare, säger Per Nordberg, vd för Fouriertransform.

– Vi har under en längre tid diskuterat med Fouriertransform hur vi gemensamt kan bevara den unika kompetensen samlad i vår region på bästa sätt. Innovatum har redan i uppdrag att stötta nybildandet av företag via vår inkubatorverksamhet. Med tanke på den pågående strukturomvandlingen har vi fått en utökad roll. Därför är vi mycket glada och stolta över att detta nya bolag bildas, säger Tore Helmersson, vd för Innovatum AB.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Fouriertransform och Innovatum utforska möjligheterna för fortsatt arbete med att dra nytta av all den ingenjörskompetens som finns i Trollhättan inom fordonsområdet, säger Marie Bredberg, vd för Combitech. Vårt utvecklingscenter kompletterar detta initiativ på ett utmärkt sätt.

Presskonferens kommer att hållas torsdagen den 26e januari 2012 i Trollhättan. Plats och tid meddelas senare.

För ytterligare information:

Per Nordberg, vd Fouriertransform AB, tel +46 702 34 00 95

Tore Helmersson, vd Innovatum AB, tel +46 730 91 51 00

Tomas Camen, vd LeanNova Engineering AB, tel +46 702 64 59 12

Marie Bredberg, vd Combitech AB, tel +46 734 18 98 01

Pressmeddelandet i PDF fil