Fouriertransform AB har beslutat att investera i Rototest International AB i Rönninge, Stockholm. Investeringen sker i form av en riktad nyemission och ett konvertibelt lån.

Rototest International AB utvecklar, tillverkar och marknadsför testutrustning, så kallade dynamometer, till fordonsindustrin. Företagets patenterade lösningar för navkopplade fordonsdynamometrar erbjuder mångfalt bättre mätnoggrannhet än traditionell teknik och svarar upp mot fordonsindustrins allt mer komplexa behov. Rototest har av Frost & Sullivan belönats med ”New Product Innovation Award” och företagets lösningar har tillskrivits potentialen att bli ny industristandard.

– Rototest är ett bra exempel på ett bolag där hög svensk ingenjörskompetens utvecklat produkter som mycket snabbt kan ändra spelreglerna för testning inom global fordonsindustri. Rototests fokus följer Fouriertransforms strategiska inriktning, att utveckla svensk industri på den internationella marknaden och produkten har starka synergier med Fouriertransforms övriga portföljbolag, säger Per Nordberg, VD för Fouriertransform.

Rototests kunder återfinns bland fordonstillverkare, underleverantörer, universitet, högskolor och på den viktiga eftermarknaden.

– Fouriertransform utgör genom sin långsiktighet, sin kompetens och sitt nätverk den ideala partnern för Rototest. Investeringen möjliggör den utökade satsning vi behöver göra för att kunna möta den starka internationella efterfrågan. Vi välkomnar Fouriertransform som aktiv ägare och ser med entusiasm fram emot det framtida samarbetet, säger Rototests grundare Nils G Engström.

För ytterligare information:
Nils G Engström, Grundare, Rototest International AB tel. +46 8 532 55 890
Christian Zeuchner, Investeringsansvarig, Fouriertransform AB, tel. +46 8 410 40 604 

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.com

Rototest tillverkar och säljer sedan 1988 fordonstestsystem på den internationella marknaden med tyngdvikt på navkopplade fordonsdynamometrar. Tillämpningar återfinns främst inom området forskning och utveckling i bilindustrin och hos universitet och högskolor, men även inom kvalitetskontroll, racing och eftermarknad. www.rototest.com