Genom en riktad nyemission investerar Fouriertransform 20 miljoner kronor i Pelagicore AB i Göteborg, som är ett teknik- och produktutvecklingsbolag specialiserat på Open Source-mjukvara för Infotainmentsystem inom fordonsindustrin.

Genom investeringen blir Fouriertransform största enskilde minoritetsägare. Investeringen ska ge Pelagicore en bas för fortsatt expansion mot fordonsindustrin och stärka positionen som en av de ledande globala leverantörerna av Open Source–baserade plattformar inom Infotainment.

­– Open Source är fortfarande ett nytt men starkt växande segment inom fordonselektroniken för främst Infotainmentsystem. Pelagicore har genom sin djupa kompetens inom Open Source-baserade operativsystem, såsom GNU/Linux, på kort tid blivit välkänt utanför Sveriges gränser, bl.a. i det av BMW initierade Infotainment-konsortiet GENIVI. Vår investering kommer att stärka och stödja Pelagicore så att vi tillsammans kan fortsätta att bygga en konkurrenskraftig, global spelare, säger Per Nordberg, VD för Fouriertransform.

Pelagicore AB grundades 2009 och har 10 anställda. Bolaget utvecklar och licenserar mjukvara som minskar utvecklingstider och -kostnader för utveckling av Infotainmentsystem i fordon. Kunderna är huvudsakligen biltillverkare och deras underleverantörer.

– Pelagicore har en unik, global marknadsposition som leverantör av mjukvaruplattformar till flera av världens ledande biltillverkare. Tillsammans med Fouriertransform kan vi bygga vidare på produktportföljen och stärka vår konkurrenskraft genom vårt internationella ekosystem av samarbetspartners, säger Anders Björkenbo, VD för Pelagicore.

För ytterligare information:
Anders Björkenbo, VD Pelagicore AB, tel +46 735 000 063
Christian Zeuchner, Investeringsansvarig Fouriertransform AB, tel +46 8 410 40 604

Pressmeddelandet som PDF fil.