Fouriertransform förvärvar aktier och konvertibler i Norstel AB, som utvecklar kraftelektronik, för 10,5 miljoner Euro. Bolagets största ägare är idag riskkapitalfonder rådgivna av Eqvitec, Creandum och Northzone samt Sjätte AP-fonden. Investeringen sker genom en riktad nyemission av aktier och konvertibler. Fouriertransform kommer genom investeringen att bli den största enskilda aktieägaren i bolaget.

– Norstel har potential att bli en av världens ledande leverantörer av SiC-wafers som är en betydelsefull beståndsdel för en framgångsrik utveckling och produktion av miljövänliga hybridfordon. Investeringen är riskfylld men med en motsvarande hög potential för framgång. Norstel har, genom de senaste årens omfattande och fokuserade och utvecklingsinsatser nått mycket bra resultat som indikerar att Norstel ligger långt fram. Tillsammans med en toppmodern utvecklings- och produktionsanläggning har man skapat en bra bas för en snar marknadsintroduktion. Deras ambition är att bli nummer två eller tre på marknaden, säger Lars-Olof Gustavsson, ordförande för Fouriertransform.

I stort sett alla fordonstillverkare satsar idag på att bygga olika slags hybridfordon för både person- och lasttransporter. I samtliga varianter behövs kraftelektronik som kan dra fördel av kiselkarbid (SiC) wafers av den typ Norstel utvecklar. SiC wafers är överlägsna de redan befintliga kiselwafers för kraftelektroniska halvledare i allmänhet och halvledare i Hybridbilsapplikationer i synnerhet. Halvledare baserade på SiC wafers är till exempel en viktig beståndsdel för att bygga fordon med effektiva start/stopp och ”plug in” funktioner.

Norstel bedriver en avancerad och kapitalkrävande utvecklings- och produktionsverksamhet. Sedan bolagets bildande har ca 30 miljoner euro i ägarkapital tillförts bolaget men pga svårbedömbarheten i utvecklingsarbetet har dess likvida ställning försvagats och lett till ett rekonstruktionsförfarande. Fouriertransform har dock bedömt bolagets framsteg med att producera 3 tums SiC wafer så lovande att ett snabbt fullgörande av rekonstruktionen kan åstadkommas genom den beslutade nyemissionen. Härigenom kommer det fortsatta utvecklingsarbetet att kunna intensifieras.

– Det här är vår andra investering. Det känns bra att kunna bidra i ett projekt som redan har kommit långt med en stor potential, men som befinner sig i ett utsatt läge, säger Lars-Olof Gustavsson, ordförande Fouriertransform.

– Vi är mycket glada att få in Fouriertransform som ägare. Förutom kapital har de en mycket gedigen branscherfarenhet som vi kan dra nytta av. Nu kan vi fokusera på nästa steg i utvecklingen och planera för lanseringen av större kiselkarbid wafers, säger Iain Jackson, VD i Norstel AB.

Kort teknisk information
Kraftelektronik är och kommer att förbli ett av nyckelsystemen för introduktionen av alla typer av Hybridfordon. Idag baseras de ingående halvledarkomponenterna på kisel wafers. Kiselkarbid wafers (SiC), som Norstel har specialiserat sig på, har dock många fördelar framför vanliga kiselwafers. De klarar betydligt högre temperaturer och 10 gånger så höga spänningar som kisel, har samma konduktivitet som koppar men är snabbare och går att producera i mindre dimensioner. En mycket påtaglig fördel är att man kommer att kunna använda luftkylning i de flesta applikationer som idag kräver vattenkylning. Eftersom SiC tål mycket högre spänningar och tar mycket mindre plats kommer de också att kunna utnyttjas vid design av komponenter och delsystem.

För ytterligare information:
Lars-Olof Gustavsson, ordförande Fouriertransform AB, Tel +46 8 14 54 20
Iain Jackson, VD i Norstel AB, Tel +46 11 21 17 45

FTAB pressmeddelande 20100127