Fouriertransform investerar cirka 12 miljoner kronor i Jobro Plåtkomponenter AB, Ulricehamn, genom en kombination av konvertibel och nyemission. Jobro Plåtkomponenter AB tillverkar och säljer prototyper och korta produktionsserier av komplexa plåtdetaljer till verkstadsindustrin, med tyngdpunkt på fordonsindustrin.

Fouriertransform deltar i nyemissionen tillsammans med nuvarande ägare, Tobias Ludvigsson (VD) och Christer Kallin, samt ett konsortie lett av styrelseordföranden Stig-Arne Blom. Efter emissionen blir Fouriertransform den enskilt störste ägaren med en ägarandel som uppgår till 45 procent.

– Jobro har över en lång tid byggt upp en unik kompetens inom verktygsmakeri och produktionsteknik, vilket har gjort dem till en välrenommerad leverantör av prototyper och korta produktionsserier inom fordonsindustrin. Trenden i marknaden med allt mer komplexa produkter, ökade kvalitetskrav och fler varianter av produkter kommer att kräva duktiga leverantörer som Jobro, säger Per Nordberg, VD för Fouriertransform.

Jobro är en helhetsleverantör med djup kunskap inom materialteknik, verktygsmakeri och produktionsteknik. Genom korta ledtider och hög produktkvalitet har bolaget utvecklats till en ledande leverantörer av prototyper och korta serier av komplexa plåtdetaljer. Bolaget har idag 35 anställda och omsatte under 2010 cirka 44 Mkr. Bolaget har sedan 2003 haft en årlig tillväxt på 27 procent. Genom ägarförändringen ges bolaget en ökad möjlighet att vidareutveckla sitt erbjudande och fortsätta sin expansion såväl geografiskt som produktmässigt.

 – Bolaget har stått inför ett generationsskifte och det är mycket glädjande att vi har kunnat få in Fouriertransform som stor ägare. Ägarförändringen möjliggör en fortsatt utveckling av Jobro där grundarna fortsatt kommer att vara såväl operationellt som ägarmässigt engagerade i verksam-heten, säger Stig-Arne Blom, styrelseordförande i Jobro Plåtkomponenter.

– Med en stabil ägarkrets med långsiktigt perspektiv och industriellt kunnande ges Jobro möjlighet att investera mer i en geografisk och produktmässig expansion till gagn för kunder och anställda, säger Tobias Ludvigsson, VD och grundare av Jobro Plåtkomponenter.

 

För ytterligare information:

Carl Backman, Investeringsansvarig Fouriertransform AB, tel +46 703 97 90 05
Stig-Arne Blom, Styrelseordförande Jobro Plåtkomponenter AB, tel +46 705 25 16 15
Tobias Ludvigsson, VD och grundare Jobro Plåtkomponenter AB, tel +46 708 42 23 98
 

Pressmeddelande som PDF fil.