Fouriertransform investerar cirka 9 miljoner kronor genom en riktad nyemission i Applied Nano Surfaces Sweden AB, Uppsala, som har utvecklat en innovativ processteknologi som minskar friktionsförlusterna i mekaniska system.

Fouriertransform deltar i nyemissionen tillsammans med övriga nuvarande ägare, bland annat Sjätte AP-Fonden. Efter emissionen blir Fouriertransform den enskilt störste ägaren.

– Applied Nano Surfaces och dess teknik för friktionsminimering ligger i vårt investeringsfokus genom att tekniken bidrar till minskade CO2-utsläpp. Bolaget har kunnat knyta till sig stora utvecklingskunder och genom vår investering vill vi nu säkerställa kommersialiseringen hos dessa kunder och bidra till att framgångsrikt bearbeta bolagets stora adresserbara marknad, säger Per Nordberg, VD för Fouriertransform.

Applied Nano Surfaces är en avknoppning från forskning som skett vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och man jobbar idag med ett halvt dussin stora utvecklingsprojekt hos fordonstillverkare och tier-1 leverantörer, där man har kunnat påvisa avsevärda friktionsförbättringar i bl. a motorkomponenter som t ex cylinderfoder.

Bolaget Applied Nano Surfaces Sweden AB startades 2007 och har idag sex anställda. Det tillskjutna kapitalet kommer att användas för att fortsätta att driva kommersialiseringen av processteknologin mot nyckelkunder.

– Det är mycket glädjande att vi har kunnat få in Fouriertransform som stor ägare i denna fas då vi vill växla upp vårt samarbete med nyckelkunder och bredda marknadsbearbetningen mot andra lovande applikationsområden. Fouriertransform ger oss en stabil och långsiktig ägarbild, något som är en förutsättning för att lyckas i vår industri, säger Mattias Karls, VD för Applied Nano Surfaces Sweden AB.

För ytterligare information:

Christian Zeuchner, Investeringsansvarig Fouriertransform AB, tel +46 8 410 40 604
Mattias Karls, VD Applied Nano Surfaces Sweden AB, tel +46 70 348 35 20

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se

Fouriertransform AB, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm +46 8 410 40 600