Förvärvet sker genom en riktad kontant nyemission. NovaCast Technologies som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap nordiska börs, har som affärsidé är att erbjuda fordonsindustrin och deras underleverantörer produkter och system, som effektiviserar deras produktionsprocesser.

Det är framförallt två utvecklingsområden som står i fokus, dels den patenterade Camitotekniken som utvecklar och säljer verktygsstommar tillverkade med en egenutvecklad och patenterad gjutteknik och dels verksamheten inom produktområdet Graphyte som utvecklar och marknadsför avancerad processtyrning för serietillverkning av fordonsrelaterat gjutgods i kompaktgrafitjärn, bland annat motorblock och cylinderfoder i dieselmotorer.

– Det här är en industriellt angelägen investering. Bolagets processer och produkter förkortar avsevärt ledtiderna vid framtagning av nya bilmodeller. Vi ser en stor potential då just de långa ledtiderna idag från idé till färdiga nya modeller och funktioner är mycket kostnadsmässigt betungande och tar så lång tid att biltillverkarnas risk blir oproportionerligt stor, säger Per Nordberg, VD Fouriertransform.

– Vi är mycket nöjda över att få Fouriertransform som en långsiktig och stark ägare i NovaCast. Fouriertransforms inriktning ligger helt i linje med vad NovaCast står för. Vi ges nu arbetsro och kan satsa vidare på våra projekt, framförallt inom Camitotekniken, säger NovaCasts VD Hans Svensson.

NovaCast Technologies styrelse har fattat beslut om en riktad kontant nyemission till Fouriertransform AB. Emissionen, som förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma, gör Fouriertransform till den störste enskilde aktieägare i NovaCast.

– Med de 40 MSEK som Fouriertransform tillför kan vi snabbt fortsätta att fullfölja de satsningar och större projekt inom fordonsindustrin som vi har föresatt oss, säger Bo Hedenström, styrelseordförande i Novacast Technologies.

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, Tel +46(0)702 340 095

Hans Svensson, VD NovaCast Technologies AB, Tel +46(0)705 652 250

www.fouriertransform.se

www.novacast.se

FTAB pressmeddelande 20100204