Som partner till 33-listan över ”Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag” ger Fouriertransform CELLINK ”Årets diamant” och 100 000 kr att avropas i tjänster från Fouriertransforms portföljbolag.

”CELLINK har på kort tid tagit fram en fungerande 3D teknik som klarar att skriva ut stabila strukturer med levande celler. Produkten efterfrågas och uppskattas redan av forskare runt om i världen. CELLINK är ett utmärkt exempel på hur kombinationen av svenskt spetskunnande inom två områden, cellbiologi och 3D utskriftsteknik, i händerna på ett innovativt ungt team, lyckas starta ett växande exporterande bolag. Vi tror att CELLINK kan komma att utvecklas väl framöver och på sikt förhoppningsvis kunna ta fram en teknik för att skriva ut implantat för medicinska applikationer som kan hjälpa patienter, minska lidande och undvika djurförsök vid läkemedelsutveckling och vill med vårt pris uppmuntra bolagets och teamets fortsatta framgång!”, säger Per Nordberg, VD Fouriertransform AB.

”Vi är mycket glada att Fouriertransform har uppmärksammat oss på det här sättet. Bolaget bildades efter att Chalmersforskare upplevde problem när de försökte skapa organ och vävnader genom 3d-utskrift. Skrivaren som forskarna köpt in visade sig bland annat hamra sönder cellerna. Vi är egentligen ett biobläckföretag men tyckte att det behövdes en billigare och mer skonsam skrivare på marknaden. Tillsammans med Hector Martinez tog vi oss för drygt ett år sedan i kast med att lösa problemen och resultatet blev en 3d-bioskrivare där celler trycks genom skrivhuvudet, ungefär som med en spruta, samt ett bläck med nanocellulosa som får cellerna att trivas. Med tekniken överlever runt 95 procent av cellerna en utskrift.” säger Erik Gatenholm, VD CELLINK AB.

Kunderna strömmar nu till och bolaget letar efter underleverantörer för att få hjälp med att hinna med att få fram skrivare.

CELLINK startade 2015 och är det första 3D-bioprintingföretaget i Skandinavien och världens första bioinkföretag som kommersialiserar 3D- bioprintingsystem och innovativa lösningar för att producera mänskliga organ samt mänsklig vävnad. Kunderna är främst forskare som arbetar med att ta fram nya sätt att producera implantat och mänskliga organ, men även forskare som arbetar med testning av nya produkter inom medicin- och kosmetikabranscherna. Att hjälpa patienterna och minska deras lidande med hjälp av teknologin står alltid i fokus.

Se intervjun med Per Nordberg, VD Fouriertransform AB här.

För ytterligare information:

Per Nordberg, VD Fouriertransform AB
Tel. 08-410 40 601
per.nordberg@fouriertransform.se

Erik Gatenholm, VD CELLINK AB
Tel. +46732670000
eg@aptab.se

Fouriertransform är ett statligt finansierat venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordons- och tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter.
www.fouriertransform.se