Fouriertransform, det statliga venture capital-bolaget, har avyttrat resterande aktier i Vicura AB till AVL List Gmbh, världens största oberoende företag för utveckling av drivlinesystem. Vicura, baserat i Trollhättan, är ett av väldens ledande ingenjörsbolag för utveckling av växellåds- och hybridsystem.

Vicura startades av Fouriertransform 2011 och är en avknoppning från SAAB Automobile och General Motors, med omkring 50 anställda och med en stor mängd globala kunder. Vicura är specialiserat på utveckling av hybriddrivlinor för personbilar, tunga fordon och den marina industrin. Förutom huvudkontoret i Trollhättan har Vicura kontor i Göteborg. AVL blev delägare i Vicura 2015 med en långsiktig avsikt att förvärva resterande aktier från Fouriertransform. Ett avtal rörande övertagande av de resterande 49 procenten i bolaget är nu tecknat.

"Vi ser detta som ett steg mot att utvidga och stärka AVLs omfattande expertis och på samma gång öka vår leveranskapacitet på västkusten i Sverige. Som en tidigare del av General Motors har Vicura en lång och imponerande historia av att leverera växellådssystem till den globala bilindustrin. De tillför stor kompetens och know-how – främst inom området för transmissioner, men också inom hybridutveckling”, säger Erik Osnes, vd AVL MTC.

AVL är världens största oberoende företag för utveckling, simulering och testning av drivlinor (hybrid, förbränningsmotorer, transmission, eldrift, batterier och programvara) för personbilar, lastbilar och stora motorer. Med sitt globala nätverk är AVL också en aktiv partner i flera internationella branschorganisationer.

”Tiden är rätt för att Vicura ska bli ett helägt dotterbolag till AVL. Vi lämnar över ett mycket välskött bolag med en mycket kompetent organisation. AVL är rätt ägare till Vicura och under åren tillsammans med AVL har vi konstaterat att det finns ett mycket gott förhållande mellan bolagen, både kulturellt och kommersiellt”, säger Per Nordberg, vd Fouriertransform.

"Vicura har en unik kompetens och kapacitet för att kunna leverera kompletta växellåds- och hybridsystem i framkanten av teknikutvecklingen. Som en del av AVL får vi möjlighet till en större global representation och en större leveranskapacitet”, säger Magnus Lundblad, vd Vicura.

För ytterligare information
Per Nordberg, vd Fouriertransform, tel: +46 8 410 40 601

Carl Backman, Investment Director Fouriertransform, tel: +46 31 761 91 42

Erik Osnes, vd AVL MTC, tel: +46 76 525 26 11

Magnus Lundblad, vd Vicura, tel: +46 708 777762

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. Sedan den 1 januari 2017 är Fouriertransform en förvaltningsorganisation och dotterbolag till det nybildade statliga bolaget Saminvest i och med riksdagens beslut att omorganisera det statliga riskkapitalet.

www.fouriertransform.se