Ingenjörsbolaget LeanNova startades med stöd av Fouriertransform, efter konkursen av SAAB Automobile, i syfte att bevara och kommersialisera den unika kompetens som finns i Trollhättan.

Vid starten i början på 2012 hade bolaget två anställda och har idag vuxit till 200 medarbetare. LeanNova har framgångsrikt etablerat kontor i Trollhättan, Göteborg, Shanghai och Coventry i England. Bolaget har en unik kompetens och kapacitet för att kunna leverera kompletta ingenjörsuppdrag inom Automotive. Kunderna är primärt globala fordonstillverkare.

”Det är mycket glädjande att en stark industriell ägare kan ta vid och möjliggöra en fortsatt expansion av bolaget. LeanNova är ett exempel där vi varit med sedan start och där vi tillsammans med ledningen lyckats etablera bolaget på den globala fordonsmarknaden. ÅF tillför nu en industriell struktur och en stabilitet som kan accelerera LeanNovas fortsatta utveckling som ledande leverantör av ingenjörsuppdrag inom fordonsindustrin”, säger Per Nordberg, vd Fouriertransform. 

Fouriertransforms investering i LeanNova, och bolagets utveckling, har även haft en stor betydelse för att Trollhättan har kunnat behålla sin position som ett kompetenskluster för fordonsindustrin.

Inriktningen på tjänsteerbjudandet är större kompletta projekt inom fordonsutveckling, som till exempel utveckling av kompletta system till nya bilmodeller. Bolaget har ingen egen produktionskapacitet men har tillgång till testlaboratorier för att utföra tester och nödvändiga analyser.

”Investeringen i LeanNova ligger helt i linje med intentionerna att förstärka vår närvaro inom fordonsindustrin. LeanNova har, genom sin omfattande erfarenhet inom fordonsutveckling, på kort tid byggt en stark marknadsposition och vi ser en stor potential för den fortsatta utvecklingen”. Det ska bli spännande att arbeta vidare på nästa fas tillsammans med Tomas Camén och hans team”, säger Jonas Wiström, vd ÅF.

”Vi ser med tillförsikt fram emot att fortsätta vår expansion tillsammans med ÅF. Deras storlek och kompetensbredd ger oss goda förutsättningar att ytterligare stärka tjänsteutbudet mot våra kunder”, säger Tomas Camén, vd LeanNova.

För ytterligare information:

Per Nordberg, VD Fouriertransform, tel; +46 8 410 40 601
Carl Backman, Investment Director Fouriertransform, tel; +46 31 761 91 42
Mikael Johnsson, Investment Manager Fouriertransform, tel; +46 31 761 91 46 
Jonas Wiström, VD ÅF och koncernchef, tel; +46 70 608 12 20  
Tomas Camén, VD LeanNova, tel; +46 723 700 750

 

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter.
www.fouriertransform.se