Fouriertransform AB investerar totalt 25 MSEK i Smart Eye AB i Göteborg. Investeringen sker i form av en riktad nyemission och ett lån. Efter transaktionen uppgår Fouriertransforms ägarandel till 15 procent.

Smart Eye är en ledande leverantör av s.k. ”eye tracking” till fordonsindustrin. Bolaget utvecklar och säljer även mjukvara och system för ögonsensorer till ett stort antal olika kundsegment som till exempel testanläggningar för flygindustrin och medicinska tillämpningar. Över 90 procent av försäljningen sker utanför Sverige.

– Smart Eye har byggt upp en unik kompetens inom kamerasystem, ögonsensorik och bildbehandling. Efter bolagets framgångar inom en rad olika applikationer kommer Smart Eyes produkter att vara eftertraktade i framtida fordon, både som säkerhets- och komfortssystem. Vår investering kommer att utgöra grunden till en snabbare produktutveckling och marknadsexpansion för Smart Eye, säger Per Nordberg, VD för Fouriertransform.

Smart Eyes huvudprodukt Smart Eye Pro, som kan utrustas med upp till åtta kameror, är ett högkvalitativt system och vänder sig till användare med höga krav på mätnoggrannhet och flexibilitet. Den andra produktfamiljen, Smart Eye AntiSleep, baseras på samma teknologi och har vidareutvecklats för att uppfylla kraven inom fordonsindustrin.

– Bolagets ledning såg behovet av en finansiell partner för att kunna möta en starkt växande internationell efterfrågan och göra de strategiska satsningar som nu krävs. För Smart Eye är Fouriertransform en idealisk delägare. Deras fokus på fordonsindustrin samt långsiktighet var avgörande faktorer för vårt val av investerare. Vi gläder oss åt det framtida samarbetet, säger Martin Krantz, VD för Smart Eye AB.

För ytterligare information:
Martin Krantz, grundare, delägare och VD, Smart Eye AB tel. +46 703 29 26 98
Didier Schreiber, Investeringsansvarig, Fouriertransform AB, tel. +46 31 761 91

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investerings­ram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se