Daniel Riazzoli börjar som Investment Manager på Fouriertransform den första februari. Daniel kommer närmast från tjänsten som Senior Associates på FSN Capital Partners i Stockholm

Mikael Johnsson börjar som Investment Manager på Fouriertransform den första mars. Mikael kommer närmast från tjänsten som Manager på managementkonsultfirman Arthur D Little i Göteborg.

- Jag är mycket glad att Daniel och Mikael ska börja hos oss. De blir en värdefull förstärkning med god erfarenhet från investeringar inom riskkapitalområdet där de drivit och genomfört ett antal viktiga och komplexa transaktioner, säger Per Nordberg, VD Fouriertransform.

Daniel Riazzoli är Civilingenjör från KTH . Daniel kommer senast från FSN Capital Partners där han varit anställd sedan 2008. Dessförinnan har Daniel arbetat på det brittiska riskkapitalbolaget 3i samt på konsultfirman McKinsey & Co.

Mikael Johnsson är Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. Mikael kommer senast från Arthur D Little där han varit anställd som managementkonsult sedan 2006. Innan dess har Mikael arbetat inom Volvo Car Corporation.

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform AB,
Tel +46 8 410 40 601

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se

Fouriertransform AB, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm +46 8 410 40 600