Extra bolagsstämma i Fouriertransform Aktiebolag ägde rum idag den 17 oktober 2014 i Stockholm.

Beslut om minskning av det registrerade aktiekapitalet

Bolagsstämman beslöt att aktiekapitalet ska minskas med 51 896 628 kronor. Ändamålet med minskningen är förlusttäckning. Minskningen sker genom indragning enligt följande.

Aktieägare                                                                   Antal aktier

Svenska staten                                                           51 896 628

Bolagsstämman beslöt att aktiekapitalet ska minskas med 223 103 372 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen sker genom indragning enligt följande.

Aktieägare                                                                   Antal aktier

Svenska staten                                                           223 103 372

Skälet är att riksdagen på den tidigare regeringens förslag beslutat att staten genom medel (nedsättning av aktiekapital) från Fouriertransform AB och Inlandsinnovation AB skall delta i medfinansieringen av en fond, som tillsammans med medel från EU:s regionalfond skall ha som syfte att investera i nya och befintliga, privata riskkapitalfonder.

För ytterligare information:

Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel +46 8 410 40 601

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se