En extra bolagsstämma i Fouriertransform AB ägde rum idag i Stockholm. På stämman fattades följande beslut:

Revidering av bolagsordningen

Det beslutades att bolagsordningen § 3 Verksamheten ändras enligt följande:

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att inom fordonsindustrin och andra delar av tillverkningsindustrin och närliggande tjänstenäringar investera i eller finansiera bolag som bedriver forsknings-, utvecklings- och investeringsverksamhet som ska leda till kommersialiserbarhet samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

För ytterligare information,

Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel +46 8 410 40 601