Anna Zetterlund har rekryterats som Redovisningschef till Fouriertransform och börjar den första november. Anna kommer närmast från tjänsten som Financial Controller för Inter IKEA Investments i Stockholm.

-Vi är mycket glada att Anna ska börja hos oss. Anna kommer med sin erfarenhet och bakgrund att fylla en viktig funktion för Fouriertransform, säger Ulf Järvenäs, CFO Fouriertransform.

Anna Zetterlund, 36 år, har drygt 10 års erfarenhet av redovisning och rapportering med utbildning från Karlstad och Stockholms Universitet. Under de senaste åtta åren har hon varit Financial Controller och Redovisningsansvarig hos Inter IKEA Investments och Catella.

För ytterligare information:

Ulf Järvenäs, CFO Fouriertransform AB, Tel +46 8 410 40 603

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se

Fouriertransform AB, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm +46 8 410 40 600