Efter att Fouriertransform har investerat 28 miljoner kronor i Alelion Batteries AB i somras, stärker nu IKEA GreenTech bolaget ytterligare genom en riktad nyemission på 20 miljoner kronor. Alelion tillverkar idag energilagringssystem till bl.a. fordonsindustrin.

IKEA GreenTech investerar 20 miljoner kronor i Alelion och tillför viktig kompetens och distributionsstruktur inom det starkt växande området för energilagringssystem för hushållselektronik. Alelion är redan unikt positionerad som en komplett systemleverantör av energilagringssystem i Sverige med kompetens inom utvecklingen och tillverkningen av systemen. Alelion har nu goda förutsättningar för att framgångsrikt expanderar sitt modulära system till andra områden.

"Efter att ha fått in både IKEA GreenTech och Fouriertransform som stora ägare, har Alelion nu stärkt sin kassa för framtida expansion och fått in viktig kompetens inom fordons- och hushållssegmentet. Mot denna bakgrund är vi övertygade om att Alelion kommer att stärka sin position i dessa strategiska områden i Norden och utöka sin verksamhet", säger Hasse Johansson, styrelseordförande i Alelion Batteries AB.

Alelion Batteries AB grundades 2006 och utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energilagringssystem baserade främst på Li-jon-batterier. Bolaget bedriver sin verksamhet i Nödinge utanför Göteborg. Övriga storägare är Pegroco Invest samt entreprenörerna Håkan Sandberg och Peter Wahlsten i Göteborg.

"Vi får nu en ypperlig möjlighet att lansera vårt flexibla, välbeprövade och modulära energilagringssystem till en stor mängd krävande kunder utöver fordonsindustrin. Vi tar själva fullt produkt och leveransansvar och detta kapitaltillskott ger nya möjligheter att öka automatiseringsgraden ytterligare. Nu kommer vi att lansera våra produkter på en global marknad, berättar Torbjörn Sundström, VD för Alelion Batteries.

För ytterligare information

Hasse Johansson, Styrelseordförande Alelion Batteries AB, tel +46 702 17 21 22
Torbjörn Sundström, VD Alelion Batteries AB, tel +46 303 331 700
Christian Zeuchner, Investeringsansvarig Fouriertransform AB, tel +46 733 26 90 10
Per Grunewald, Partner Pegroco Invest AB, tel +46 705 82 19 59

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. Efter tredje kvartalet 2010 har Fouriertransform investerat över 300 miljoner kronor i åtta bolag. www.fouriertransform.se

Pegroco Invest är ett riskkapitalbolag som kombinerar investeringsaktiviteter med tjänster inom M&A, kapitalanskaffning och annan kvalificerad rådgivning. Investeringsnivå ligger mellan 1-10 miljoner kronor per investering och bolaget har idag ett flertal projekt inom området energi & miljö.