Fouriertransform har ingått avtal om att avyttra sitt innehav i Pelly Group AB (Pelly) till Segulah, en nordisk private equity-firma som investerar i mindre och medelstora bolag

Pelly är en leverantör av produkter och lösningar till köks- och förvaringsindustrin. Bolaget verkar under varumärkena Pelly, Mirro och LG Collection. Bolaget har 308 anställda med verksamhet i Jönköping, Hillerstorp, Nässjö samt i Kaunas (Litauen).

Beslut vid Fouriertransforms årsstämma 2018

Vid årsstämman 26 april 2018 fattades beslut om att i enlighet med revisorernas rekommendation inte bevilja tidigare VD ansvarsfrihet. För mer information, se protokoll från årsstämman samt i årsredovisning i nedanstående länkar.

Fouriertransform har avyttrat sitt innehav i Osstell AB till W&H, en innovativ leverantör av produkter och lösningar inom dentalområdet.

Osstell, baserat i Göteborg, är ett medicinteknikbolag med en unik teknik för att mäta stabiliteten och inläkningen av dentalimplantat.

Jobro förvärvar Prototals plåtverksamhet

Jobro förstärker sin marknadsposition genom förvärv av tillgångarna i Prototals plåtverksamhet. Genom förvärvet breddar bolaget sitt utbud mot marknaden. Efter förvärvet kommer Jobro att ha ca 100 anställda och en årsomsättning på ca 160 MSEK.

Per Nordberg lämnar sin anställning i Fouriertransform AB

Efter att 30 juni 2017 ha lämnat sin tjänst som VD för Fouriertransform AB, lämnar nu Per Nordberg sin anställning i bolaget.

Åsa Knutsson tillförordnad vd för Fouriertransform AB

Saminvests arbete för att skapa en ändamålsenlig organisation för den nya koncernen fortsätter. Som ett led i detta arbete har styrelsen för Fouriertransform beslutat att utse Åsa Knutsson till tillförordnad vd för Fouriertransform. Hon tillträder sin tjänst från och med 30 juni 2017. Åsa ersätter Per Nordberg.

Fouriertransform avyttrar Vicura AB till AVL

Fouriertransform, det statliga venture capital-bolaget, har avyttrat resterande aktier i Vicura AB till AVL List Gmbh, världens största oberoende företag för utveckling av drivlinesystem. Vicura, baserat i Trollhättan, är ett av väldens ledande ingenjörsbolag för utveckling av växellåds- och hybridsystem.

PowerCell har genomfört riktad emission om 225 MSEK

Det ledande nordiska bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har genomfört en emission om 225 MSEK riktad till svenska och internationella investerare.

Fouriertransform stärker CeDe Group AB

Fouriertransform, det statliga venture capital-bolaget, har investerat ytterligare i CeDe Group AB och blir nu ny huvudägare i CeDe.  CeDe står inför en expansion efter ett antal tuffa år med en mycket svag marknad.

Bokslutskommuniké 2016

Efter åtta verksamhetsår går Fouriertransform in i en ny fas när statens riskkapital organiseras om. Det gångna året har bjudit på en god värdeutveckling för innehaven i portföljen och det visar på vikten av uthållighet och att man med kompetens och kapital kan lyfta svensk industri även när tiderna är svåra.

SciBase inleder samarbete med DermoScan för gemensam marknadsföring av ett integrerat produkterbjudande för digital dermatoskopi och Nevisense

SciBase har signerat ett avtal med tyska medicinteknikbolaget DermoScan, som innebär att man kommer att länka ihop Nevisense och dess mätvärde, för tidig upptäckt av malignt melanom,med DermoScans dermatoskopisystem DermoGenius Ultra.

Norstel har fått ny ägare

An Xin Capital LLP (”An Xin”) har vid årsskiftet förvärvat samtliga aktier i Norstel AB, i vilket Fouriertransform sedan 2010 varit huvudägare.