re:newcell AB - Unik process för återvinning av cellulosabaserade textilier

Det svenska innovationsföretaget re:newcell har tagit fram en patenterad process för återvinning av cellulosabaserade textilier, som bomull och viskos. Med re:newcells återvinningsprocess skulle miljöpåverkan från textilindustrin drastiskt kunna minskas. Processen skulle också minska transporter, avfall och öka tillgången på vatten och odlingsbar mark för matproduktion.

  • Kronprinsessan Victoria bredvid klänning tillverkad av re:newcellfiber

  • Det svenska innovationsföretaget re:newcell har tagit fram en patenterad process för återvinning av cellulosabaserade textilier

Verksamheten

re:newcells process sönderdelar de återvunna bomullsfibrerna ända ner till cellulosamolekylnivå för att sedan byggas upp igen till höggradig dissolvingmassa. Dissolvingmassan används sedan i spinnerier som genom två olika tekniker bildar viscos- och lyocelltråd. Trådarna vävs eller stickas sedan till kläder eller andra textilprodukter. Nu är bolaget i färd med att bygga världens första produktionslinje för textilmassa från återvunna textilier i Kristinehamn, Värmland.

Marknad

  • Dagens textilkonsumtion uppgår idag till c. 90 miljoner ton årligen varav bomull står för c. 30% och träbaserade cellulosamaterial c. 7%
  • Majoriteten av textilmaterialet utgörs av oljebaserade material, såsom polyester, men p.g.a. dagens miljömedvetenhet ämnar klädåterförsäljarna minska på de oljebaserade textilerna. Bomullstextiler har också stora fördelar vad gäller upplevd kvalitet hos konsumenter
  • Befolkningstillväxt, ökad levnadsstandard, miljöfokus och bomullens stora resursbehov i form av åkermark och vatten kommer öka efterfrågan på träbaserade cellulosamaterial. Denna marknad förväntas växa med 9,5% årligen de kommande åren. Råmaterialet för detta material kallas för dissolvingmassa. Re:newcells massa är ett perfekt substitut och komplement till dissolvingmassa från träbaserade cellulosamaterial

Viktiga händelser under året

  • Världens första produktionslinje för textilmassa från återvunna textilier förväntas vara operationell under året
  • Ny VD  Mattias Jonsson tillsatt
  • re:newcell säkrade ytterligare 8 miljoner kr i finansiering i januari