Smart Eye – teknologi som håller reda på var du tittar

Smart Eye är världsledande leverantör av ögonföljning till fordons- och flygindustrin. Företagets system mäter ögonens beteende via kameror och avancerade bildbehandlingsalgoritmer.

Verksamheten

Smart Eye utvecklar och säljer system, mjukvara och tjänster till OEM-partners. Cirka 90 procent av omsättningen går på export.

Huvudprodukterna Smart Eye Pro och Aurora säljs till simulatorer och forskningslaboratorier runt om i världen. Produkterna AntiSleep och Blackbird inriktar sig mot avancerade system i bilar. Produkterna mäter förutom ögonens position och blickriktning även huvudets position, translation, ögonlockens öppningsgrad och pupillstorlek. Ur dessa grunddata kan mer förädlade värden tas fram som exempelvis trötthet, visuell distraktion och stress.

Smart Eye Pro är det enda systemet i världen som kan mäta med upp till åtta kameror simultant och därigenom möta kraven från de allra mest krävande forskningssimulatorerna. Systemet hanterar alla tänkbara ljusförhållanden från mörka simulatorhallar till cockpit i flygplan. 

Marknad

  • Smart Eye är idag väletablerade på forskningsmarknaden för eye tracking
  • 60 procent av försäljningen går till fordonsindustrin och 30 procent till flygindustrin. Mer än 90 procent av försäljningen går på export
  • Ny kamerateknologi möjliggör att en ny generation eye trackers är på väg att ta över marknaden. Dessa är mindre, billigare och mer strömsnåla
  • I takt med den pågående kamerautvecklingen växer eye tracking och är nu på väg mot massmarknaden med accelererande takt. Inom några år kommer eye tracking att finnas både inom fordonsindustrin och i konsumentelektronik
  • Smart Eye är ett av en exklusiv skara internationella bolag som är väl positionerade för de kommande årens expansion 

Viktiga händelser under året

  • Smarteye genomförde en nyemission om 80 MSE noterades på Nasdaq First North i december 2016
  •  Autoliv och Smart Eye samarbetar kring ett autonomt system för fordon som visas på elektronikmässas CES
  • Smart Eye levererar till Volvo Cars Drive Me projektet