SciBase – Nevisense går in i kommersialiseringsfasen

SciBase startade som ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet och bolaget har utvecklat en unik produkt, Nevisense, för att upptäcka malignt melanom.


Verksamheten

Nevisense patenterade diagnosteknik bygger på elektriska impulser som med olika frekvenser skickas genom det undersökta hudområdet. En algoritm som tränats att identifiera malignitet ger sedan inom några sekunder information om hur elakartade förändringarna är. Metoden har uppvisat mycket goda resultat i omfattande kliniska studier. Den senaste, som gjordes på 22 kliniker i Europa och USA, är den största studien som någonsin gjorts inom detta område.

Den nya tekniken ger läkarna ett hjälpmedel som objektivt kan mäta risken för att förändringarna i hudfläckarna är elakartade. Metoden kommer att kunna spara stora kostnader i vårdkedjan då man kan undvika onödiga och dyra ingrepp och analyser samtidigt som den kan identifiera melanom som idag riskerar att feldiagnosticeras vid användning av visuella metoder för upptäckt. Resultaten från studien understryker att Nevisense kan bidra till en enklare och tidigare upptäckt av malignt melanom och därigenom potentiellt räddar liv. Scibase noterades på Nasdaq First North i juni 2015.

Marknad

  • Malignt melanom är den snabbast växande cancerformen och om den inte upptäcks i tid är det en av de dödligaste. Tidig diagnos leder till ökad överlevnad bland patienter. Det finns också stora hälsoekonomiska vinster med en säkrare diagnos
  • På världsbasis diagnostiseras cirka 160 000 nya fall av melanom varje år, och enbart i Sverige rapporteras cirka 3 300 fall per år
  • Årligen utförs cirka 50–60 miljoner undersökningar i världen och cirka 10 procent av hudförändringarna skärs bort och skickas för analys
  • Anmärkningsvärt är att över 95 procent av dessa är helt ofarliga, vilket skapar onödiga sjukvårdskostnader
  • SciBases viktigaste konkurrensfördel är våra kliniska resultat, men även positioneringen med ett kliniskt verktyg för bred användning 

Viktiga händelser under året

  • Nevisense View lanserades och försäljning påbörjad. Den nya produkten har en integrerad funktion för bilder och, versal hantering
  • Samarbete med Demoscan i Tyskland för gemensam marknadsföring av ett integrerat arbetsflöde för digital dermaskopi och Nevisense
  • Försäljning och användandet per installerad Nevisense ökar i Tyskland
  • Avslutande handlingar för FDA-processen inskickade