SMP Parts - flyttar fram positionerna

SMP Parts tillverkar redskap för grävmaskiner och är marknadsledande på skopor och redskapsfästen i Sverige och Norge, där det ställs stora krav på produkterna på grund av de nordiska markförhållandena.

Verksamheten

Bolaget har en tredje produktlinje i form av en tiltrotator vilken marknadsförs under namnet Swingotilt® och som är en del som placeras mellan grävmaskinen och skopan, vilket gör den vridbar. Tiltrotatorn gör det möjligt att gräva på små, svåråtkomliga utrymmen till exempel vid anläggning av mindre vägar och för servicejobb. Produkten har fram till nyligen varit en unik nordisk företeelse, men har etableras även i andra nordeuropeiska länder och på andra kontinenter. Bolagets framtida expansion kommer framförallt att ske runt detta produktområde och ska kompletteras med ett enklare lokalt producerat skopsortiment. Företagets satsningar på nya marknader står högt på dagordningen, framför allt genom ökad aktivitetsnivå i Europa. Bolaget har under året ökat sina marknadsaktiviteter på befintliga marknader – Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna/Belgien och har etablerat sig i Finland, Danmark och UK. 

Marknad

 • Bolaget har idag två huvudmarknader – Sverige och Norge och är marknadsledande där – men har ett produktsortiment som passar även i Finland
 • Den svenska marknaden har vuxit under 2015, bland annat som en effekt av ett antal stora infrastrukturprojekt. Den norska marknaden har varit oförändrad, medan volymen vuxit i Tyskland och i Holland. Cirka 50 procent av försäljningen består av skopor, 25 procent av redskapsfästen och 25 procent av tiltrotatorer
 • Försäljning av tiltrotatorer ökar, under 2015 med cirka 30 procent
 • Produktlinjen Swingotilt® ökar på den nordeuropeiska marknaden och SMP är med och driver på denna utveckling framförallt i Nederländerna/Belgien, Tyskland, Frankrike och England. Här finns en stor potential, i Norden har nio av tio grävmaskiner en tiltrotator, medan motsvarande siffra på de övriga europeiska marknaderna ligger understiger 10 procent
 • SMP konkurrerar globalt mot Engcon, Rototilt, Steelwrist, Nox och HKS på tiltrotator-marknaden och kämpar mot en mängd lokala skoptillverkare och även lågprisimport av skopor från lågkostnadsländer som Kina, Indien, Turkiet och de baltiska länderna 

Viktiga händelser

 • Volymen av tiltrotatorer ökade med 30 procent under året
 • Ett stort antal kunder var på plats när SMP Parts nya monteringsverkstad för titrotatorer invigdes i Ilsbo
 • Swingotilt® uppgraderades till generation fyra; med ny funktionalitet och nytt styrsystem, samtidigt som den är enklare att underhålla
 • Ett antal säkerhetsuppdateringar genomfördes för att integrera nya säkerhetsfästet HardLock®, som säkerställer att skopan inte lossnar
 • SMP Parts breddade sitt produktprogram med två nya modeller av tiltrotatorer, ST12 och ST18
 • Daniel Myrgren anställdes som ny marknads- och försäljningschef
 • Företaget fokuserade på marknadsföring, bland annat genom deltagande på ett antal mässor, till exempel Vej och Anlägg i Norge och Maxpo i Finland
 • Ny säljorganisation sattes på plats i Finland
 • Avtal med en ny återförsäljare slöts på den danska marknaden
 • Via en partner, QCE (Quality Construction Equipment) startades verksamhet upp i England
 • Tvåårsavtal tecknades med Pon-Rental i Norge