PowerCell – Nordens ledande bränslecellsbolag

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

 • Hjälpkraftsaggregat

Verksamheten

PowerCells unika patenterade bränslecellsplattformar, drivs av ren, miljövänligt producerad vätgas med enbart el, värme och vatten som utsläpp.

Bränslecellerna är designade för att även klara reformerad vätgas, exempelvis från biogas, naturgas, biodiesel eller standarddiesel. I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecellsoch reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

Powercell har ett modulsystem av bränslecellsplattformar som kan anpassas utifrån kundens behov, från ca 1–100 kW. PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bland de största ägarna finns Midroc New Technologies, Fourier Transform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. 

Marknad

 • PowerCells stationära APU kommer att användas för långtidsbackup (>24h) eller som primär kraftkälla till telekombasstationer med inget eller dåligt elnät. Enbart i Afrika finns det cirka 200 000 basstationer varav 70–80 procent saknar eller har dåligt elnät
 • PowerCells mobila APU för lastbilar kommer att användas för att kraftigt minska utsläppen då lastbilen är stillastående. Genom användning av APU behövs ingen tomgångskörning, vilket kommer att reducera bränsleförbrukningen med upp till 75 procent och eliminera de skadliga utsläppen. Enbart i Nordamerika finns det en lämplig flotta på cirka 700 000 fordon med en nyproduktion på cirka 100 000–125 000 fordon årligen
 • PowerCells bränslecellsstack är utformad så att den kan användas med olika typer av bränslen såsom ren vätgas och reformat från andra bränslen, både förnyelsebara och fossila. Denna flexibilitet innebär att en stor del av den totala marknaden för bränsleceller är PowerCells potentiella marknad 

Viktiga händelser under året

 • PowerCell förstärkte sin organisation med bland annat Per Wassén som ny VD, Karin Nilsson som ny CFO och Andreas Bodén som ny marknads- och försäljningschef
 • Företaget upplevde ett ökat kundintresse, ett stort antal förfrågningar och en kraftigt förbättrad nettoomsättning
 • PowerCell levererade den första S1-plattformen, till ett energismart hus, och den första S2-plattformen, till ett tyskt företag
 • Utvecklingen av S3-plattformen, en 100 kW bränslecellsstack plattform för fordonstillämpning, fortsatte planenligt inom EU-projektet Autostack Core med partners som BMW, VW samt ett antal stora underleverantörer och forskningsinstitut
 • Ett unikt samarbete inleddes med GORD (Gulf Organization for Research & Development) med syftet att PowerCell ska bli förstahandsvalet vad gäller bränsleceller (PowerPac) för hela Gulf-regionen
 • PowerPac-prototyperna genomgick slutliga anpassningar till kundapplikationer och interna sluttester genomfördes inför utleverans till Vodacom (Sydafrika), ASKO/Thermoking (Norge) och Telia (Sverige)
 • PowerCell fick ytterligare två patent beviljade av det amerikanska patentverket