Pelly Intressenter AB – högkvalitativ och funktionell förvaring med skandinavisk design och estetik

Företaget grundades 1947 och har sin bas och sitt ursprung i Hillerstorp i Småland. I Pellykoncernen ingår Pelly Components AB, Mirro AB samt UAB Pelly Baltic AB. Produktionen sker i Hillerstorp och i Kaunas i Litauen. 

 • Pelly är en ledande leverantör inom möbelindustrin med högkvalitativa produkter, högautomatiserad produktion och nära samarbete med nyckelkunder

Verksamheten

Koncernen har genom sin långa erfarenhet skapat en världsledande produktionsteknik inom flera områden. Genom ett nära samarbete med nyckelkunder, genom att erbjuda högkvalitativa produkter och med högautomatiserad produktionsapparat har företaget etablerat sig som en ledande leverantör inom möbelindustrin i Norden och i övriga Europa och är väl positionerat för framtida expansionsmöjligheter.

Pelly utvecklar produkterna utifrån skandinavisk designtradition och kunders önskemål om en skandinavisk enkelhet och renhet i designen. Företaget vill medverka till att skapa smarta och funktionella förvaringslösningar för hemmet. Produkterna ska bidra till ordning och reda i kök, tvättstuga, badrum och garderob. Fokus är på bra funktion i kombination med design och estetik. Varumärkena Pelly Components och Mirro äger också ett antal mönsterskydd samt patent på ett antal förvaringsprodukter.

Pelly Components kunder återfinns inom B2Bsegmentet inom köks- och garderobsindustrin. Mirros försäljning sker till slutkonsument via återförsäljare.

Företagets affärsverksamhet präglas av ett hållbarhetstänk, där hållbarhet och lönsamhetsfokus går hand i hand, bland annat genom fokus på att minimera användning av material och resurser samt på att effektivisera transporter. Trärester i produktionen återvinns till pellets som därefter säljs till värmekraftverk. Pelly arbetar ständigt med att hushålla med energi, källsortera avfall och välja leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete. 

Marknad

 • Marknaden för förvaring ökar stadigt, drivet bland annat av urbaniseringen i samhället vilken ställer högre krav på bra förvaring
 • Den globala marknaden för förvaringslösningar präglas av hård konkurrens, där det är en fördel att finnas lokalt och förstå konsumenternas behov
 • Samverkan mellan form och funktion blir allt viktigare
 • Pelly Components försäljning sker B2B, där företaget är en av de ledande leverantörerna i Norden av inrednings- och förvaringsprodukter i hemmet, med cirka 45 procent av marknaden. Kunderna utgörs av ledande tillverkare av köks- och garderobsskåp
 • Företaget säljer skjutdörrar och förvaringslösningar på den svenska och norska marknaden under varumärkena Mirro och Pelly System. Kunderna utgörs av detaljhandelskedjor och fristående återförsäljare
 • Produkterna säljs även framgångsrikt på B2B-marknaden till större byggföretag samt småhustillverkare 

Viktiga händelser under året

 • Pelly investerade i en ny, högautomatiserad maskin på Pelly Baltic i Litauen, den största investeringen i Pellys historia
 • Företaget fortsatte sin expansion och anställde inom flera olika verksamhetsområden
 • Pelly satsade i Norge där man rekryterade en säljare på objektmarknaden för skjutdörrar- och förvaringslösningar
 • Pelly Components ställde ut på mässorna ZoW i Bad Zalzuflen och Interzum i Köln, där man träffade avtal med ett antal nya kunder
 • Mirro lanserade ett antal nya trendfärger på skjutdörrar och Solid Betong-dörren som lanserades 2014 hade stor framgång under året