Osstell AB – global marknadsledare inom stabilitetsmätning av dentala implantat

Osstell är ett svenskt medicinteknikföretag som grundades 1999. Bolaget har 17 anställda och 2015 uppgick omsättningen till ca 42 Mkr. 

 • Göteborgsbaserade Osstell AB har utvecklat en unik metod för att mäta stabiliteten i dentala implantat.

Verksamheten

Osstell utvecklar, tillverkar och säljer instrument samt tillbehör för att mäta stabiliteten i dentala implantat. Dentala implantat består av titanskruvar som skruvas fast i käkbenet. För att säkerställa att implantatet läkt ordentligt i käkbenet fästs en trådlös sensor på implantatet. Med hjälp av Osstells instrument Osstell ISQ mäts sedan stabiliteten i implantatet.

Osstells teknik bygger på kontaktlös mätning av implantat, vilket är mycket viktigt. Med ISQ-instrumentet kan man mäta hur hårt implantatet sitter fast, utan att röra vid själva implantatet. Det innebär att mätningen kan ske i lugn och ro, utan att interferera med implantatet och därmed inläkningen och utan risk. Osstells mål är att förbättra implantat-behandlingen globalt genom att alla implantat mäts med Osstell teknik.

Metoden och tekniken är globalt patenterad och instrumenten tillverkas i en fabrik i Kungsbacka, samt i Vänersborg.

Kunderna bearbetas på kongresser, mässor, via internet, via vetenskapliga studier samt via lokala återförsäljare som bearbetar slutkunderna, dvs tandläkarkliniker och tandläkare som arbetar med implantatbehandling. Osstells geografiska marknad är världsomspännande.

Marknad

 • Osstell är idag representerat på cirka 55–60 marknader och har ett starkt stöd av ledande opinionsbildare inom implantatbranschen
 • Huvudkontoret ligger i Sverige, med kontor i USA och representation i Tyskland
 • Årligen placeras cirka 10 miljoner implantat runt om i världen
 • Osstell har cirka fem procents marknadspenetration, räknat som andel tandläkare som genomför implantatoperationer och som har köpt instrumentet
 • Osstells produkter har mycket stor kundnytta, vilket verifierats i fler än 700 kliniska studier. Kundnyttan inkluderar bland annat reducerad behandlingstid, möjlighet att bättre behandla riskpatienter och minskat antal misslyckade implantat
 • Den europeiska marknaden har en god tillväxtpotential men den största potentialen finns på marknaderna i USA och Asien
 • Allt fler patienter får implantat och har råd med sådan behandling 

Viktiga händelser under året

 • Nästa generations produkt – Osstell IDx – lanserades under året i USA och i Europa, och kommer att under 2016 lanseras på ytterligare marknader. Den ersätter den nuvarande generationen som lanserades 2009
 • Under 2015 har flera nyckelpersoner rekryterats inom försäljning och produktägarskap, projekt för förstärkt marknadsbudskap har startats, och flera nya inflytelserika tandläkare har knutits till bolaget
 • Ett mycket stort avtal med en så kallad OEM partner har ingåtts. De första produkterna levereras under Q4
 • Försäljningstillväxten 2015 bedöms hamna på cirka 5–10 procent