OssDsign - unik medicinteknik skapar global potential

OssDsign är ett Uppsalabaserat medicintekniskt företag som designar, tillverkar och säljer implantat för läkning och regenerering av benvävnad i kranium och ansikte. Implantaten används vid neurokirurgiska och plastikkirurgiska ingrepp. 

Verksamheten

De patienter som behandlas med OssDsigns produkter lider ofta av svåra skallskador eller deformiteter (där behandling med andra implantat misslyckats). I början av 2015 hade mer än 150 patienter behandlats med OssDsigns första två produkter och Sculpter Cranial och Sculpter Facial, och de kliniska resultaten har varit utomordentligt positiva. Den vetenskapliga bakgrunden består av ett samarbete med Uppsala Universitet och Karolinska Institutet, där en utvecklingsresa resulterat i ett unikt material som i publicerade fallbeskrivningar har visat minskad risk för infektion, regenerativ effekt på vävnad samt att implantatet omvandlas till normal benvävnad över tiden. Produktion sker i OssDsigns lokaler i Uppsala där materialet beläggs på ett patientspecifikt 3D-printat titannät helt enligt patientens anatomi och kirurgens önskemål. OssDsign är i en spännande lanseringsfas med sikte på global expansion inom kranioplastik och facial rekonstruktion, samtidigt som nya applikationer av den befintliga teknikplattformen är under utveckling. 

Marknad

  • 2016 förväntas 108 000 kranioplastikimplantat användas globalt, vilket motsvarar ett värde på 3,2 miljarder kr
  • Användningen av patientspecifika implantat ökar med > 6 procent per år de närmaste fem åren
  • Nya kliniska data har lett till en ökning av antalet hemikraniektomier som behandling vid stroke, vilket driver marknaden för kranioplastikimplantat i allmänhet och patientspecifika implantat i synnerhet
  • Marknaden domineras ännu av autologa benimplantat samt generiska implantat från Stryker, Depuy Synthes och Biomet. Behandling med dessa traditionella implantant leder ofta till komplikationer såsom infektion och resorption
  • Den globala marknaden för faciala implantat är 1,8 miljarder kr, exklusive medfödda defekter (uppskattningsvis 670 000 obehandlade patienter i OECD)

Viktiga händelser under året

  • OssDsign huvudprodukt för cranio implantat fick ett FDA godkännande och bolaget har nu påbörjat försäljningen i USA via en distributör
  • OssDsign Craniomosaic för skalldefekter har lanserats i England
  • OssDsign lanserade Sculpter för faciala defekter i Norden, Tyskland och England
  • Full säljstyrka i Norden, Tyskland och England etablerad