Lamera - ett teknikföretag specialiserat på lättviktsmaterial

Under det senaste decenniet har Lamera utvecklat och förbättrat en idé, som härrör från Volvo, till en kommersiellt gångbar produkt. Produkten bygger på den senaste tekniken inom laminering och resultatet är en unik, patenterad och formbar komposit (ett så kallat sandwichmaterial ”Hybrix”) som väger cirka 50 procent mindre än konventionell plåt men har samma hållfasthet. 

Verksamheten

Hybrix har även 16 procents lägre miljöpåverkan än rostfritt stål och aluminium och 40 procents mindre miljöpåverkan än koppar ur ett livscykelperspektiv. Lameras team har nyligen lyckats att kraftigt sänka tillverkningskostnaderna vilket ger en stor möjlighet att introducera Hybrix på en mängd nya marknader där överlägsen prestanda och pris är viktiga faktorer. Som en del av Lameras kommersialiseringsprocess och för att möta kundernas ökade efterfrågan, ska företaget nu investera i en ny produktionslina och ökade marknadsföringsinsatser. Visionen är att revolutionera metallplåtsindustrin, precis som spånskivorna en gång revolutionerade träförädlingsindustrin. Lamera strävar efter att bli världsledande inom utveckling och tillverkning av formbara lätta sandwichmaterial med metallytor. 

Marknad

  • Behovet av lättviktsmaterial kommer att växa betydligt under de närmaste 20 åren framförallt för att kunna möta kraven på sänkta CO2-utsläpp och bidra till att minska de ökande transportkostnaderna. Med Lameras Hybrix-produkt kan kunder som kräver hög prestanda ersätta plåt av rostfritt stål, kolstål- eller aluminium med Hybrix men använda samma ytmaterial och därmed åstadkomma 50 procents viktsänkning jämfört med användning av solid metallplåt
  • Lameras Hybrixprodukt är främst applicerbar/ersättningsbar på stål och aluminiumprodukter med en tjocklek på 0,5–2,2 mm. Den globala marknaden för produkter baserat på dessa material uppgår idag till cirka EUR 280 miljarder. Hybrix bedöms vara applicerbar och kunna vara ett konkurrerande alternativ på ca 10 procent av den totala marknaden 

Viktiga händelser under året

  • Stora internationella aktörer, inom skilda branscher som konsumentelektronik och fordon, visar nu stort intresse för lättviktsmaterialet Hybrix. Redan idag kan man se Lameras material i användning hos exempelvis internationella flygbolag, på flera svenska sjukhus och på fasader på Göteborgs paradgata Kungsportsavenyn
  • Leveranser och installation av maskinparken till den nya produktionsanläggningen har skett under Kv4 2015 och produktionsstart beräknas äga rum under Kv1 2016
  • Bolaget utvärderar möjligheter för tillväxtpotential inom nya kundsegment
  • Bolaget fokuserar idag på tre huvudområden, nämligen Elektronik, Fordon och Bygg