Jobro Plåtkomponenter – svensk specialist på avancerad plåtformning

Jobro är specialist på prototyp samt lågvolymstillverkning av komplexa plåtdetaljer. Genom djup kompetens inom verktygskonstruktion och material- och produktionsteknik erbjuder Jobro sina kunder prototyper av kvalitet jämförbar med serietillverkade komponenter. 

 • 3D-laser

Verksamheten

Som specialiserad prototypleverantör har Jobro optimerad kunskap och processer för de behov kunderna har under prototypfasen i ett utvecklingsprojekt. Jobros framtagningsprocess ger också viktig kunskap kring produktionstekniska aspekter, vilket för kunden möjliggör en snabbare driftsättning av en serieproduktion. Bolaget har produktionslinjer för att leverera komponenter i höghållfast presshärdat material samt i traditionellt kallpressat.

Genom att hantera alla moment av utvecklingsfasen inom bolaget har Jobro korta ledtider och stor flexibilitet när det gäller detaljändringar i konstruktioner, utan att det medför omfattande ändringskostnader.

Jobros mål är att etablera sig som norra Europas ledande producent av prototyper och lågvolymserier för komplexa plåtdetaljer genom att hjälpa kunderna att nå serietillverkning snabbare, billigare och med bättre kvalitet.

Marknad

 •  Jobros kunder finns inom verkstadsindustrin med fokus på fordonsindustrin. Kunderna finns primärt i Sverige, men bolaget levererar även till kunder i Europa, främst Tyskland
 • Marknaden för prototypframtagning är fragmenterad, de primära konkurrenterna är serieproducenter som tillverkar prototypartiklar vid sidan av sin kärnverksamhet
 • Mängden prototyper som tillverkas är relaterad till antalet utvecklingsprojekt som drivs hos kunderna. Antalet utvecklingsprojekt är i sin tur till stor del drivet av lagkrav och regleringar. Dessutom blir produktlivscyklerna allt kortare, vilket sätter press på OEM:er att effektivisera sina utvecklingsprocesser. Detta är en konkurrensfördel för en specialist som Jobro
 • Fordonsindustrin använder alltmer höghållfasta stål, så kallade presshärdade stål, för att skapa lätta, bränslesnåla och säkra bilar 

Viktiga händelser under året

 • Tomas Karlsson tog över VD-rollen den 1 juli, tidigare VDn Tobias Ludvigsson gick över till en nyinsatt roll inom strategiskt inköp
 • Fortsatt satsning i Tyskland resulterade i nya kunder
 • Fortsatt fokus på kundrelationer resulterade i ett flertal nya kunder
 • GM är nu vår näst största kund
 • Jobro levererade sin första sammanbyggnad där Jobro tillverkade samtliga ingående artiklar och sedan svetsade samman till en enhet
 • Fortsatt satsning i England resulterade i nya förfrågningar
 • Under året investerades i en ny typ av punktsvetsutrustning av samma typ som används inom fordonsindustrin
 • Det beslutades om att TS-certifiera företaget för att på sikt bli en Tier1-leverantör till fordonsindustrin
 • Under 2015 fick Jobro serie-ordrar på drygt 70 nya artiklar
 • Ett historiskt genombrott hos Gestamp resulterade i en för Jorbro mycket viktigt order