INXIDE - Cleantech med kompositlösningar för höga volymer

Inxide är ett ”Cleantech”-företag som fokuserar sin verksamhet på att utveckla och industrialisera smarta kompositteknologier. Målsättningen är att introducera kompositer i många olika branscher där kompositer ses som en viktig lösning för att möta framtida lagstiftnings- och kundkrav. 

  • Tillverkning av kompositkärna

Verksamheten

Den främsta utmaningen är att identifiera och utveckla processer som kan leva upp till de volymoch kostnadskrav som fordons- och sportindustrin ställer. Genom Inxides teknologier, där kompositmaterialens unika egenskaper nyttjas, skapas förutsättningar för att kraftfullt minska miljöpåverkan.

Teknologierna som Inxide erbjuder använder kompositmaterialens ingående komponenter på ett effektivt sätt för att uppnå en kostnadseffektiv framtagning av termoplastkompositer, främst för att reducera vikt. Inxides portfölj innehåller numera tre unika teknologier – X-TECH™, X-BIM™ och X-SHELL™ – alla med syftet att producera lätta och starka lösningar på ett kostnadseffektivt sätt.

Inxide, med utvecklingskontor i Trollhättan och Schweiz, arbetar nära kunderna för att stödja deras utvecklingsarbete genom att analysera och applicera bolagets unika kompositkompetens i framtida applikationer. Förutom utvecklingsstöd har Inxide även produktionskapacitet i Sverige, Tunisien och Kina. 

Marknad

  • Under de kommande fem åren förväntas kompositmarknaden ha en tillväxt på 5 procent per år och 2018 förväntas den globala marknaden omsätta 34 miljarder USD
  • De snabbast växande marknaderna är: flyg, transport (bil och lastbilar), bygg, vindkraft och sportindustrin
  • Inxides huvudområden är transportsektorn och sportsektorn. Tillväxten inom bilindustrin förväntas öka från 2,8 miljarder USD 2011 till 4,8 miljarder USD 2017
  • Drivkrafter inom transportsektorn är att uppfylla både lagstiftnings- och kundkrav för att minska miljöbelastningen
  • Drivkrafter för sportindustrin är kostnadseffektiva lösningar för att göra smarta kompositlösningar tillgängliga för fler kunder 

 

Viktiga händelser under året

  • 2015 skrev Inxide kontrakt med en kinesisk partner för att kunna möta den ökade volymen för en civil drönare för schweiziska senseFly, där Inxide tillverkar den mycket lätta bärande strukturen med hjälp av X-BIM™
  • Under 2015 avslutade Inxide ett utvecklingsarbete för Volvo Cars för en lastögla, mot slutet av året pågick utredning av serietillverkning
  • Tillsammans med Klippan Safety arbetade Inxide under 2015 med ett produktionsprojekt mot Volvo Cars för ett X-TECH™ förstärkt lastgaller
  • Under 2015 säkrade Inxide finansiering om 2,5 MSEK inom det strategiska innovationsområdet för lättvikt (LIGHT:er), för att tillsammans med bland annat Volvo Cars och Kinnarps genomföra ett industrialiseringsprojekt baserat på X-SHELL™