ARCCORE - mjukvara och specialistkompetents för fordonsindustrin

ARCCORE erbjuder expertis i form av specialisttjänster till fordonsindustrin samt egna mjukvaruprodukter baserade på den internationella standarden AUTOSAR, vilken specificerar en mjukvaruarkitektur för inbyggda elektroniksystem inom fordonsindustrin.

Verksamheten

Produktportföljen består av mjukvaruplattformar med tillhörande verktyg och är anpassad för modellerare, utvecklare och integratörer av inbyggda elektroniksystem. Dessa system är en förutsättning för den avancerade funktionalitet som återfinns i dagens moderna fordon och tillika en premiss för produktionen av säkra och miljövänliga fordon.

ARCCORE tillhandahåller också tjänster i form av utvecklingsprojekt och expertis. ARCCORE tar oss an projekt av alla storlekar, från enskilda specialisttjänster till helhetslösningar där ARCCORE ställer ett komplett utvecklingsteam till förfogande som konfigurerar, integrerar och implementerar ett helt elektroniksystem åt en biltillverkare/underleverantör.

Bland ARCCORE:s kunder finns flera typer av aktörer – från fordonstillverkare och underleverantörer till forskningsinstitut och universitet. Dessa är direkt eller indirekt involverade i att utveckla inbyggda elektroniksystem för fordonsindustrin. ARCCORE når idag en global marknad med kunder främst i Asien och Europa och inkluderar allt från små specialistföretag till multinationella koncerner. 

Marknad

 • Under 2015 har AUTOSAR ytterligare befäst sin roll som den standard bilindustrin använder som grund för att bygga elektronikarkitekturer
 • Nästa generations AUTOSAR tar form för att stödja framtidens uppkopplade och autonoma bilar
 • Efterfrågan på färdiga, avancerade mjukvarulösningar för fordonsindustrin ökar
 • I takt med att implementeringen av AUTOSAR i fordon ökar stiger även behovet av specialistkompetens för standarden på marknaden 

Viktiga händelser under året

 • ARCCORE expanderade kraftigt internationellt med nytt kontor i Indien och en stark fortsatt etablering i Tyskland
 • Omsättningen ökade fortsättningsvis 2015 och ARCCORE sysselsatte ett 70-tal ingenjörer i multipla projekt runt om i världen
 • Michael Odälv anställdes som ny VD för ARCCORE
 • Flera stora nya affärer slöts i Tyskland som resultat av godkännandet av ARCCORE:s produktportfölj för användning i seriebilar för BMW och Volvo Cars
 • ARCCORE etablerade verksamhet i Asien för att stödja asiatiska kunder och ett flertal nya projekt startades med asiatiska OEM:er och underleverantörer
 • Flera nya fordon med ARCCORE:s mjukvaruplattform gick i produktion under 2015
 • ARCCORE levererade till DriveMe projektet, världens första storskaliga pilotprojekt för autonom körning
 • ARCCORE fortsatte att investera i vidareutveckling av sina produkter och breddade lösningserbjudandet med integrerade Linux och AUTOSAR lösningar, komplext multicorestöd och komponenter för kvalificering på högsta nivåer i säkerhetskritiska system
 • ARCCORE fortsatte sitt engagemang i forskning och deltog i flera forskningsprojekt i nära samarbete med industri, universitet och forskningsinstitut. Bland annat agerade ARCCORE huvudpartner till Volvo Cars i ett forskningsprojekt rörande framtidens elektriska systemarkitektur