Alelion Energy Systems AB – ledarposition i transformationen mot mer hållbar och överlägsen batteriteknik

Alelion Energy Systems AB utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energilagringssystem baserade på modernast möjliga batteriteknologi, i nuläget litium-jon-teknik. Litium-jon-tekniken är en batteriteknologi som har mycket hög energitäthet och driftstid i relation till sin vikt, vilket tillsammans med pris, underhållsfrihet och livslängd är avgörande faktorer. 

 • Battery management system

 • Battery management system

Verksamheten

Tekniken under skalet i ett litium-jon batteri är en helt annan, betydligt mer avancerad än i tidigare förekommande batteriteknologier. För användaren innebär det en enklare hantering och användning, som i vissa segment gör den nya tekniken mycket lönsam. Dessutom är den nya tekniken överlägsen ur ett hållbarhetsperspektiv. Att slippa använda giftig bly- och svavelsyra och samtidigt minska koldioxidbelastningen jämfört med äldre teknologier, innebär stora miljövinster samtidigt som andra tekniska fördelar ger högre kostnadseffektivitet. 

Alelions produkter baseras på moduluppbyggda system som anpassas för att optimera kundens applikation eller behov. Litium-jon-cellerna framställs av externa producenter, främst i Asien, men batteritillverkningen liksom systemintegrationen i kundens applikationer sker i bolagets lokaler i Mölndal respektive hos en svensk kontraktstillverkare. Alelions kunder är både produkttillverkande bolag och stora slutanvändare av batterier, främst i Europa. Bolaget fokuserar i första hand på materialhanteringsapplikationer, där efterfrågan på högre prestanda, ökad livslängd och hållbara lösningar är stor. Bolaget är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 

Marknad

 • Teknikskiftet från bly-syra till litium-jon-teknologi har startat i segmentet elektriska gaffeltruckar där efterfrågan växer och konkreta affärer nu är igång med världsledande gaffeltruckstillverkare och deras slutkunder
 • Den globala blybatterimarknaden för detta segment omsätter årligen 22 miljarder SEK, varav EU svarar för 7 miljarder SEK
 • Endast ett fåtal konkurrenter har färdiga produkter och ingen har ännu en liknande position som Alelion hos ledande gaffeltruckstillverkare. Alelion var först med ett generellt användbart 24-V gaffeltrucksbatteri och har nu även lanserat flera 48-V modeller till specifika gaffeltrucksapplikationer. Ett brett program av 24-V och 48-V modeller kommer att lanseras under första kvartalet 2016
 • Hållbarhetsaspekterna spelar en tydlig roll i tilltänkta kunders överväganden om byte till litium-jon-tekniken. Förutom elimineringen av bly i kundernas verksamhet så minskas energiförlusterna avsevärt med litium-jontekniken i jämförelse med bly-syra 

Viktiga händelser under året

 • Under 2015 introducerade en stor slutkund gaffeltruckar med Alelions litium-jon batterier på sin interna webshop. Inriktningen hos denna kund är en total övergång från bly-syra till litium-jon under en tvåårs period vad gäller alla nybeställningar av gaffeltruckar
 • Under året levererades det batterier till befintliga gaffeltruckar för hantering av champagne hos en av Frankrikes mest berömda champagneproducenter
 • Alelions batterier är nu en del i en av världens största gaffeltruckstillverkares produktprogram. Fler modeller är på väg att introduceras på samma sätt
 • Till samma tillverkare levererades ett antal batterier speciellt utrustade för automatisk hantering i gaffeltruck utan förare. Detta projekt är färdiginstallerat hos en holländsk slutkund i mejeribranschen
 • Ett samarbete med ytterligare en av världens tre största gaffeltrucktillverkare inleddes under året. Ett brett modellprogram till denna tillverkare kommer att lanseras under första kvartalet 2016