APR Automation - automationsspecialist med hög kapacitet

APR Automation är en leverantör av automationsutrustning, främst till den svenska marknaden. Bolaget levererar även utrustning till Polen, Kina, Portugal och Mexiko.

Verksamheten

APR har specialiserat sig på att leverera helhetslösningar inom automation och har kompetens inom projektledning, konstruktion, programmering, tillverkning och montage. Projekten drivs tvärfunktionellt inom alla discipliner för att optimera den slutliga lösningen.

Bolagets verksamhet utgår från Arvika, i produktionslokaler med teknisk utrustning anpassad för projekten. APR samarbetar med de mest kända komponentleverantörerna inom automationslösningar som finns på marknaden. 

Marknaden

  • 2013 var den svenska marknaden för oberoende robotintegratörer cirka 1,4 miljarder SEK. Den uppskattade årliga ökningen är cirka 4 procent
  • APR har idag kapacitet att konkurrera om 75 miljoner SEK
  • Under första delen av 2015 försvagades bolagets orderingång på den svenska marknaden, men aktiviteten vände uppåt igen under tredje kvartalet
  • Efterfrågan ökar inom tillverkningsindustrin på systemlösningar för hantering av produkter med monotona arbetsmoment 

Viktiga händelser under året

  • Under 2015 stärktes säljorganisationen ytterligare med två säljare • Bolaget omorganiserades med tvärfunktionellt sammansatta team
  • Ökad eftermarknad försäljning under året
  • Ett antal avtalsdiskussioner med nya kunder påbörjades under året
  • Flera partner- och samarbetsavtal tecknades och startades under 2015