ÅAC Microtec - små, robusta och prismässigt konkurrenskraftiga satellitlösningar

Verksamheten ÅAC Microtec utvecklar och tillverkar delsystem och satellitplattformar för rymdapplikationer till småsatelliter. 

Verksamheten

Företaget erbjuder en komplett lösning baserad på miniatyriserad, robust elektronikdesign och tillhandahåller avancerade satellitlösningar till ett konkurrenskraftigt pris.

Inom satellitmarknaden sker idag ett paradigmskifte, från ett fåtal mycket stora satelliter till konstellationer av småsatelliter. Ny teknik, som bland andra ÅAC Microtec har utvecklat, gör de mindre satelliterna mer kapabla att utföra olika uppdrag inom bland annat miljöforskning, trådlös kommunikation, bilder och jordobservationer.

ÅAC Microtec utvecklar delsystem för kraft- och datahantering och tillhandahåller även integrationstjänster av system för att kunna leverera en komplett satellit. Utvecklingen sker i egen regi och tillverkningen i huvudsak hos svenska underleverantörer och partners. Försäljningen till myndigheter och företag sker direkt och via dotterbolaget i USA samt med hjälp av partners i Japan och Korea. 

Marknad

  • Marknaden för småsatelliter växer kraftigt i takt med att efterfrågan på data från satelliter ökar. Från 2013 till 2014 växte marknaden med 30 procent till cirka 1 miljard dollar. Tillväxttakten ser ut att hålla i sig och överstiger tidigare marknadsbedömningar
  • Den enskilt största marknaden är USA, följt av Europa och Japan/Korea
  • Space Works marknadsbedömning är att till och med år 2020 kommer cirka 2 750 småsatelliter att skjutas upp och det totala värdet beräknas öka till 3 miljarder dollar per år 2020 

Viktiga händelser under året

  • ÅAC genomförde en nyemission om 120 MSEK i samband med notering på Nasdaq First North i december 2016
  • Lanserar Sirius, en ny produktserie för datahantering och kraftstyrning av satelliter
  • Öppnar nytt kontor och dotterbolag i UK samt anställer Iraklis Hatziathanasiou som ansvarig för affärsutveckling i Europa
  • Fördjupat samarbete med York Space Systems i USA där ÅACs Avionikprodukter ingår som delsystem i kompletta satellitsystem