ÅAC Microtec - små, robusta och prismässigt konkurrenskraftiga satellitlösningar

Verksamheten ÅAC Microtec utvecklar och tillverkar delsystem och satellitplattformar för rymdapplikationer till småsatelliter. 

Verksamheten

Företaget erbjuder en komplett lösning baserad på miniatyriserad, robust elektronikdesign och tillhandahåller avancerade satellitlösningar till ett konkurrenskraftigt pris.

Inom satellitmarknaden sker idag ett paradigmskifte, från ett fåtal mycket stora satelliter till konstellationer av småsatelliter. Ny teknik, som bland andra ÅAC Microtec har utvecklat, gör de mindre satelliterna mer kapabla att utföra olika uppdrag inom bland annat miljöforskning, trådlös kommunikation, bilder och jordobservationer.

ÅAC Microtec utvecklar delsystem för kraft- och datahantering och tillhandahåller även integrationstjänster av system för att kunna leverera en komplett satellit. Utvecklingen sker i egen regi och tillverkningen i huvudsak hos svenska underleverantörer och partners. Försäljningen till myndigheter och företag sker direkt och via dotterbolaget i USA samt med hjälp av partners i Japan och Korea. 

Marknad

  • Marknaden för småsatelliter växer kraftigt i takt med att efterfrågan på data från satelliter ökar. Från 2013 till 2014 växte marknaden med 30 procent till cirka 1 miljard dollar. Tillväxttakten ser ut att hålla i sig och överstiger tidigare marknadsbedömningar
  • Den enskilt största marknaden är USA, följt av Europa och Japan/Korea
  • Space Works marknadsbedömning är att till och med år 2020 kommer cirka 2 750 småsatelliter att skjutas upp och det totala värdet beräknas öka till 3 miljarder dollar per år 2020 

Viktiga händelser under året

  • ÅAC fick tillsammans med bland andra Airbus i uppdrag att utveckla flygelektronik för att skicka data till jorden under uppskjutningen av Ariane5-raketen
  • FMVs höga förtroende för ÅAC resulterade i utökat uppdrag att genomföra slutmontering och test av en satellit, SPARC-1. SPARC-1 är Sveriges första militära testsatellit som ska vara klar för uppskjutning i början av 2017
  • Rymdstyrelsen valde att finansiera ett projekt kallat ”In-Orbit Demonstration of SpaceWire Avionics”. Detta projekt är mycket viktigt för kommande produktförsäljningar av den nya produktportföljen SpaceWire Avionics eftersom det kommer att kvalificera våra produkter i relevant miljö - rymden. En stor del av all försäljning kräver att man kan uppvisa ”flygreferenser”
  • Airbus i Tyskland beställde en SpaceWire Avionics utvärderingsenhet vilket är strategiskt viktigt för kommande produktförsäljningar till Airbus. Airbus har bland annat vunnit en upphandling om 900 små-satelliter (OneWeb)
  • ESA valde att finansiera ett projekt kallat MCC-X. ÅAC Microtec har huvudansvaret för projektet som är en vidareutveckling av den första generationen av en miniatyriserad motorstyrenhet för extrema miljöer med fokus på Marsexpeditioner
  • Spacemetric och ÅAC Microtec ingick ett partnerskap med en patenterad idé för smart nedladdning av data från satelliter för jordobservation. Den kraftigt ökade mängden bilder som laddas ner från satelliter skapar ett stort problem med krav på ökad lagrings- och överföringskapacitet. Den nya produkten, Bluestone, löser detta problem genom att göra nedladdningen av satellitbilder på ett effektivare och billigare sätt