Våra investeringar

Vi har en investeringsram om 3 miljarder kronor. Till och med dags dato har 1 746 MSEK investerats i 29 bolag, av vilka den minsta investeringen är på 15 miljoner kronor och den största på 406 miljoner kronor.