Rototest International – sätter en ny standard för testning och utveckling av fordons drivlinor

Rototest International, med huvudkontor i Rönninge söder om Stockholm, är en global leverantör av högpresterande och patenterade lösningar för testning av fordon och deras drivlinor. Tillämpningar finns främst inom området forskning och utveckling i bilindustrin och hos universitet och högskolor, men även inom kvalitetskontroll, racing och eftermarknad. 


Verksamheten

Till skillnad från traditionell testteknik med ”rullande landsvägar” så erbjuder Rototests innovativa navkopplade mätutrustning en långt högre mätnoggrannhet, bättre repeterbarhet, större flexibilitet och en högre kostnadseffektivitet. Rototest erbjuder ett fullständigt sortiment av flexibla fordonstestsystem för applikationer från traditionell fordonstestning till utveckling av nästa generations el- och hybridfordon. Rototests testsystem fungerar så att hjulen på fordonet tas av och ersätts av maskiner, så kallade dynamometrar. Fordonet kan sedan köras som om det skulle vara på vägen och därigenom kan mätning ske med större noggrannhet och till en lägre kostnad. 

Marknad

  • Den globala marknaden för fordonstestutrustning värderas 2015 till 3,8 miljarder kronor och förväntas ha en stabil årlig tillväxt om fem procent
  • Marknaden domineras i huvudsak av ett fåtal aktörer med fokus på traditionell testteknologi med rullande landsväg
  • Traditionell teknologi kan inte leverera den repeterbarhet, mätnoggrannhet och flexibilitet som testning och utveckling av dagens och framtidens nya drivlinor kräver – för detta krävs navkopplad teknologi
  • Rototests navkopplade teknologi är patenterad och har installerats i fler än 100 testsystem världen över
  • Den flexibla lösning som Rototests testsystem erbjuder är mycket attraktiv för kunder som snabbt vill utöka sin befintliga testkapacitet, spara betydande kostnader vid nybyggnation eller höja sin mätkvalitet 

Viktiga händelser under året

  • Bolaget genomförde ett stort antal korrelationsprojekt tillsammans med kunder, där Rototests teknik bekräftats leverera bättre och mer noggranna resultat
  • Företaget fortsätter att expandera sina kontaktytor kraftigt, inte bara på den europeiska kontinenten utan även på den asiatiska och den amerikanska.