Applied Nano Surfaces – unik teknologi stärker fortsatt etablering av ANS som global leverantör

Applied Nano Surfaces (ANS) är verksam inom området nötnings- och friktionsminimering. ANS har utvecklat metoder för att kostnadseffektivt behandla ytor så att de får låg friktion och minskat slitage. Affärsmodellen är att erbjuda produkter på licensbasis samt att ta betalt för direkt material. 

  • Pågående så kallad ”Ring-on-liner test” för att mäta friktion och nötning

Verksamheten

ANS hjälper kunden att implementera metoderna och produkterna direkt i kundens befintliga produktion eller att få lösningarna levererade via ANS partners.

ANS Triboconditioning® är en metod som ger komponenter av stål och gjutjärn slätare ytor och ett ytskikt med låg friktion. Det minskar energiförbrukningen och energikostnaden. Behandlingen genomförs mekaniskt med hjälp av samma typ av maskiner som redan används inom produktion vid exempelvis svarvning, eller slipning. På så sätt blir kostnaden för behandlingen låg och enkel att implementera som ett sista steg i existerande produktionsprocess. 

ANS Tricolit® är en spraybaserad beläggning med låg friktion som kan appliceras på många olika typer av material – rostfritt stål, aluminium, stål och plast. Tricolit® implementeras antingen i kundens produktion eller via leverantör. ANS har ett nära samarbete med Bodycote, ett företag som erbjuder ytbehandling, värmebehandling och het isostatisk pressning, för att erbjuda Tricolit®-behandling till kunder över hela världen. Tricolit® kan kombineras med Bodycotes egna erbjudanden för att bredda applikationsområdena och kundbasen. ANS kunder finns inom områden där energiförluster eller nötning på komponenter är betydande såsom förbränningsmotorer, glidlager, kompressorer, pumpar, materialhanteringssystem etc. 

Marknad

  • ANS arbetar med flera av världens största företag inom fordonsindustrin. Andra viktiga kundsegment är tillverkare av lager, pumpar, bergborrar, kompressorer, med mera
  • Genom att tillämpningsområdena är många och volymerna stora är marknadspotentialen också mycket stor. ANS licensmodell ger därtill skalbarhet och möjliggör god lönsamhet
  • Efterfrågan drivs av kunders krav på ökad energieffektivitet och av ny lagstiftning inom miljöområdet
  • Konkurrensen kommer främst från traditionell polering samt från andra typer av ytbeläggningar 

Viktiga händelser under året

  • ANS tecknade licensavtal med Gnutti Carlo – global marknadsledare för ventilkomponenter för tunga fordon – och startade gemensamt säljarbete för att etablera vår lösning på marknaden
  • Arbetet med Bodycote fördjupades för att vinna nya kunder samt vidareutveckla ytterligare attraktiva lågfriktions- och slitagerobusta lösningar
  • ANS och Bodycote sökte patent för en ny produkt och process som visat sig ge mycket goda tribologiska egenskaper
  • En optimerad maskinprocess med effektiva verktyg för Triboconditioning® av axlar och invändiga geometrier etablerades