Utskott

Regeringen ger styrelserna i statligt ägda bolag rätt att själva bedöma om det finns behov av särskilda utskott som beredningsorgan i styrelsearbetet.

Styrelsen i Fouriertransform AB har funnit att ett sådant behov föreligger och har därför beslutat att inrätta ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott för att bereda för respektive utskott sedvanliga ärenden.