Ledning

VD tillsätts av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget inom de ramar som styrelsen fastställt. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera VDs arbete. Minst en gång per år ska styrelsen särskilt behandla denna fråga. 

VD leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen fastslagit. VD ansvarar för att styrelsens beslut verkställs samt sörjer för att styrelsen fortlöpande hålls informerad om bolagets resultat och ställning. För sitt arbete har VD en ledningsgrupp om tre personer utöver VD. Medlemmarna i ledningsgruppen har särskilda ansvarsområden och rapporterar till VD. Ledningsgruppen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under VDs ledning.

Information om VD och ledande befattningshavare, ålder och utbildning framgår av nedan.

Per Nordberg, verkställande direktör
Magnus Westerlind, chefsjurist
Christian Zeuchner, Investment Director

Två gånger per månad samlar VD investeringsansvariga och CFO till möte. Stående ämnen under dessa möten är genomgång av investeringspropåer, marknadsutveckling samt bolagets ekonomiska utveckling. Investeringsansvariga ansvarar för genomgång och analys av investeringspropåer enligt en utarbetad utvärderingsmodell och Fouriertransforms investeringskriterier. För de bolag och projekt som bedöms vara speciellt intressanta och som uppfyller investeringskriterierna hålls möten med företagsledningen och externa specialister, innan ett investeringsförslag föreläggs Fouriertransforms styrelse.

Porträttbild 140x100

Per Nordberg

Verkställande direktör

+46 8 410 40 601

Ladda ner kontaktkort

Utbildning

Civilekonom HHS.

Arbetslivserfarenhet
Sandvik AB, Vice VD och CFO, 2004–2009
OMX, CFO, 2002–2004
Astra Zeneca Plc, 1999–2002
Astra AB, Group Treasurer, 1995–1999
Atlas Copco, ledande ekonombefattningar, 1981–1994,

Styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Första AP-fonden.

Porträttbild 140x100

Carl Backman

Investment Director

+46 31 761 91 42

Ladda ner kontaktkort

Utbildning

Civilingenjör och MBA från Chalmers Tekniska Högskola.

Arbetslivserfarenhet

17 års erfarenhet från riskkapitalmarknaden. Senast som VD på Bure Equity

Porträttbild 140x100

Christian Zeuchner

Investment Director

+46 8 410 40 604

Ladda ner kontaktkort

Utbildning
Civilingenjör Chalmers Tekniska Högskola.

Arbetslivserfarenhet
Över 21 års erfarenhet från fordonsindustrin, Sverigechef för fordonsteknologiföretaget Ricardos strategikonsultföretag, Senior Manager med fordonsinriktning vid de internationella strategikonsultbolagen Arthur D. Little och Roland Berger, R&D och inköpsmanager, GM Europe i Tyskland.

Porträttbild 140x100

Anna Zetterlund

Redovisningschef

+46 8 410 40 607

Ladda ner kontaktkort

Utbildning
Karlstads och Stockholms Universitet.

Arbetslivserfarenhet
15 års erfarenhet av redovisning och rapportering bland annat som Financial Controller och Accounting Manager hos Inter IKEA Investments och Catella.

Porträttbild 140x100

Per Aniansson

Investment Director

+46 70 866 04 29

Ladda ner kontaktkort

Utbildning
Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och MBA från INSEAD.

Arbetslivserfarenhet
Erfarenhet från riskkapitalinvesteringar och större investeringar från positioner i Industrivärden, Siemens och Innovationskapital. Managementkonsult i Accenture och Arthur D. Little. Innehaft VD- och CFO-roller i internationella entreprenörsdrivna mindre företag inom medtech, biotech och vindkraftsutveckling.

Porträttbild 140x100

Magnus Westerlind

Chefsjurist

+46 8 410 40 608

Ladda ner kontaktkort

Sekreterare i styrelsen.

Utbildning
Jur. kand från Stockholms Universitet.

Arbetslivserfarenhet
Chefsjurist Statens Järnvägar/SJ AB 1994–2012, Hovrättsråd Svea Hovrätt 1994, Chefsjurist NCC AB 1992–1994, Chefsjurist och medlem av koncernledningen Nordstjernan AB 1985–1992, VD A. Johnson International Petroleum Corporation B.V. 1983–1985. 

Porträttbild 140x100

Victoria Torell

Investment Associate

+46 8 410 40 609

Ladda ner kontaktkort

Utbildning
Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet
Anställd på Citigroup 2011–2013. Erfarenhet av M&A-rådgivning och finansiell analys. 

Porträttbild 140x100

Mattias Silfversparre

Investment Director

+46 31 761 91 47

Ladda ner kontaktkort

Utbildning
Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola, jurist och civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Arbetslivserfarenhet
Partner på Layline Partners, dessförinnan Investment manager på Bure Equity, strategikonsult på Adera och managementkonsult på McKinsey.

Porträttbild 140x100

Erik Sterner

Investment Director

+46 8 410 40 610

Ladda ner kontaktkort

Utbildning
Civilekonom från Handelshögskolan Stockholm och MBA-studier från Manchester Business School och KTH.

Arbetslivserfarenhet
12 års erfarenhet från riskkapitalinvesteringar, senast från EQT och dessförinnan Nordstjernan.

Porträttbild 140x100

Melinda Forssell

VD-assistent

+46 8 410 40 602

Ladda ner kontaktkort

Utbildning
Läkarsekreterare.

Arbetslivserfarenhet
Politiskt sakkunnig i Statsrådsberedningen åt statsminister Fredrik Reinfeldt 2006-2014. Dessförinnan över 10 år inom Moderata samlingspartiet; bland annat assistent åt partiordföranden Fredrik Reinfeldt 2002-2006. Mellan 1999-2002 eventansvarig i Tankesmedjan Reforminstitutet. Innan dess projektledare och läkarsekreterare.

Porträttbild 140x100

Elsa Anastasiou

Ekonomiassistent/Kontorsansvarig

+46 72 314 96 35

Ladda ner kontaktkort

Utbildning
Kandidatexamen från universitetet av Ioannina (Grekland).

Arbetslivserfarenhet
Ekonomiassistent på Randstad AB, Infoduction AB, Mikro redovisningsservice AB 2013-2015, Personlig assistent Humana AB 2009-2012.