Årsstämma 2017

Årsstämma i Fouriertransform AB ägde rum idag den 30 mars 2017.