Extra bolagsstämma 2 september 2016

Extra bolagsstämma i Fouriertransform Aktiebolag ägde rum den 2 september 2016 i Stockholm. 

Beslut om Ägaranvisning

Stämman beslöt att bifalla föreslagen ägaranvisning för Fouriertransform Aktiebolag.

För ytterligare information:

Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, +46 8 410 40 601