Extra bolagsstämma 20 aug 2013

En extra bolagsstämma i Fouriertransform AB ägde rum 20 augusti 2013 i Stockholm.

På stämman fattades följande beslut:

Revidering av bolagsordningen

Det beslutades att bolagsordningen § 3 Verksamheten ändras enligt följande:

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att inom fordonsindustrin och andra delar av tillverkningsindustrin och närliggande tjänstenäringar investera i eller finansiera bolag som bedriver forsknings-, utvecklings- och investeringsverksamhet som ska leda till kommersialiserbarhet samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Du kan här ta del av stämmoprotokollet samt kallelsen.