Extra bolagsstämma 2 feb 2010

Extra bolagsstämma hölls tisdagen den 2 februari 2010 kl.13.00, i Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm.

Du kan här ta del av stämmoprotokollet, med bilaga (Bolagsordning), samt kallelsen med bilaga (Förslag till Bolagsordning).