Kallelse till Fouriertransform ABs årsstämma 2014

2014-03-26

Aktieägarna i Fouriertransform AB kallas till årsstämma onsdagen den 23 april 2014 kl.14.00 –15.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 17. Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets webbplats www.fouriertransform.se och i Post- och Inrikes Tidningar.

Kallelse har även skett genom annons i Dagens Industri den 26 mars 2014.

Bilaga: Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2014

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel. +46 8 410 40 601
Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investerings­ram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se