Fouriertransform investerar i Effpower AB

2010-02-19

Fouriertransform investerar 40 MSEK genom en riktad nyemission i Effpower AB, Investeringen är villkorad av att övriga ägare investerar motsvarande belopp. Effpower bildades 1999 för att utveckla en uppfinning inom bipolär batteriteknik och ägs idag av bland annat Volvo Technology Transfer AB och Industrifonden AB.

– Fokuseringen på miljöinvesteringar inom bilindustrin är ett viktigt strategiskt vägval och biltillverkarna kommer att introducera fler och fler bilmodeller med miljövänliga tekniska lösningar såsom start/stop funktion för minskad bränsleförbrukning. VW har bland annat utlovat att 100 % av deras bilar kommer att ha funktionen inom några år. Effpowers batterier och styrsystem passar mycket bra in i den utvecklingen. Vi ser därför mycket positivt på bolagets chanser till framgång med sina produkter som ligger rätt i tiden, säger Per Nordberg, VD Fouriertransform.


Effpower utvecklar ett bipolärt bly/syra batteri som kan leverera hög effekt, är återvinningsbart och har lång livslängd till en kostnad av ca 1/3 av dagens hybridbilsbatterier (nickel-metall hydrid). Detta gör batteriet lämpligt för såväl start/stop funktioner som för mikro/mild-hybrid lösningar. Bolaget har utvecklat batteriet i samarbete med fordonsindustrin och prototyper har testats av ett flertal fordonstillverkare med mycket positiva resultat. Bolaget avser att starta serieproduktion under 2011. Parallellt har ett system för övervakning och styrning av batterier utvecklats, som även kan användas för att styra andra batterisystem.

– Utbudet av mikro/mild -hybrider kommer också att öka kraftigt. Batteri med tillhörande övervaknings och styrsystem som vi har utvecklat kommer att vara mycket konkurrenskraftigt baserat på prestanda och kostnad, säger Per Svantesson, VD Effpower.

Teknisk beskrivning
Start/stop funktionen i ett fordon stannar förbränningsmotorn när fordonet går på frigång till exempel när det stannar för rödljus eller vid trafikstockning och sparar därmed bränsle och minskar utsläpp. Motorn återstartas direkt vid behov. Tekniken ställer ökade krav på fordonets startbatterier, varför utvecklingen av starkare, lättare och effektivare batterier är viktigt.

Mikro hybrid är ett fordon med endast fossilbränsle motor, men med funktioner som till exempel start/stop funktion, återladdning av batteriet vid inbromsning och andra energibesparande funktioner.

Mild hybrid är ett fordon med en mindre elmotor parallellt med en fullskalig förbränningsmotor där elmotorn återladdar batterierna vid inbromsning och stödjer förbränningsmotorn vid acceleration.

Full hybrid är ett fordon utrustat med en större elmotor, ett större batteripaket och en nedskalad förbränningsmotor. Fordonet kan framföras under begränsad tid på ren eldrift.

För ytterligare information:
Per Nordberg VD FTAB, Tel +46 8 506 503 50
Lars-Olof Gustavsson, ordförande FTAB, Tel +46 8 14 54 20
Per Svantesson, VD Effpower AB, Tel +46 31 55 90 92