Fouriertransform investerar 10 MSEK i FlexProp AB

2010-02-16

Genom en riktad nyemission förvärvar Fouriertransform 37 procent av aktierna i FlexProp AB i Halmstad. Bolaget är specialiserat på att utveckla och sälja lätta och robusta fixturer och gripdon i kompositmaterial till framförallt fordons- och flygindustrin. Bolaget är helägt dotterbolag till Strömberg Innovation AB som i sin tur ägs till 100 % av bolagets grundare Karl-Otto Strömberg.

Bolaget har byggt upp ett unikt know-how och en lovande marknadsposition med kunder som VAG(Audi) och Volvo. Genom bolagets specialkunskaper inom kompositmaterial kan man reducera vikten på produkterna till, i vissa fall, mindre än en tiondel av nuvarande vikt. Den större flexibilitet och enklare hantering som uppnås vid omställning av produktionslinjer innebär betydande kostnads- och miljöbesparingar för kunderna.

– Vi gör nu vår fjärde investering på kort tid i ett lovande utvecklingsbolag. Precis som de tre föregående satsningarna arbetar man med fordonsindustrin som slutkund. FlexProp har kommit en bra bit på väg in i säljfasen och har nära samarbeten med en rad fordonstillverkare, säger Per Nordberg, VD Fouriertransform.

– Vi har kommit igång bra, FlexProp fick sin första kommersiella order 2007 som avsåg 28 fixturer till Volvo Lastvagnars hyttfabrik i Umeå och hösten 2009 beslutade Audi att bygga en pilotlinje baserad på vår teknik. Vi har även kontakter med Scania, Vinci/Airbus Thyssen/Krupp och BMW. Det här är rätt tidpunkt för oss att ta in en stabil ägare som kan tillföra know-how och kapital för att vi ska kunna nå vidare ut på marknaden, säger Karl-Otto Strömberg VD, FlexProp AB.

FlexProp är ett välskött bolag som behöver erfaret kapital för att kunna expandera. Idag är de 4 medarbetare engagerade på heltid och räknar med att 2014 kunna vara närmare 10-12 personer med stora delar av tillverkningen utlagd på underleverantörer. Fouriertransform kan tillföra både kunskap och kapital i detta läge där det gäller att inte tappa fart, säger Lars-Olof Gustavsson, ordförande i Fouriertransform.

Teknisk beskrivning
Vid sammansättning av bilar, lastbilar och flyg behövs fixturer med hög precision som positionerar de karosseridelar som skall sammanfogas. Historiskt har därför dessa fixturer tillverkats i stål vilket gör dem svårhanterliga och mycket tunga, vikter över 1000 kg förekommer frekvent i industrin.

FlexProp har tagit fram motsvarande fixturer i fackverkskonstruktioner byggda i kompositmaterial. Fixturerna kan genom en kombination av avancerade material och en patenterad metodik tillverkas med lika hög precision som konventionella fixturer men med extrema mekaniska egenskaper, vilket reducerar vikten med upp till 90 %. De unika mekaniska egenskaperna påverkar miljö, investeringskostnader och reinvesteringskostnader positivt samtidigt som det påtagligt ökar flexibiliteten i processen.

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, Tel +46 8 506 503 50
Karl-Otto Strömberg, VD FlexProp AB, Tel +46 35 18 48 30