PowerCell har genomfört riktad emission om 225 MSEK

2017-05-04 17:04

Det ledande nordiska bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har genomfört en emission om 225 MSEK riktad till svenska och internationella investerare.